Formularz rejestracji

ZGŁOŚ SWOJE UCZESTNICTWO W IX KONFERENCJI INTERIM MANAGEMENT 2018

 1. Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest Stowarzyszenie Interim Managers
 2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się – Warszawa, Filtrowa 75/17, 02-032 Warszawa.
 3. Celem zbierania danych jest rozesłanie zaproszenia na konferencję, rejestracja uczestników, wystawienie identyfikatorów imiennych, wystawienie certyfikatu i potwierdzenia imiennego udziału w konferencji; wystawienie faktury za udział w konferencji.
 4. Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) informuję, że dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną B5.
 5. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abi@stowarzyszenieim.org
 6. Nie przewiduje się przekazania powierzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
 7. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz.U 2016 r. poz. 922), a po 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje mi również prawo do:
  1. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  2. wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiania
 8. Akceptuję Regulamin udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Interim Managers.

 1. Wysyłki newslettera,
 2. Informowania o zaplonowanych szkoleniach,
 3. Listach dyskusyjnych,
 4. Informowania o konferencjach,
 5. Informowania o innych wydarzeniach/działaniach organizowanych przez Administratora Danych Osobowych w całym okresie przetwarzania tych danych w Stowarzyszeniu Interim Managers

 1. Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest Stowarzyszenie Interim Managers
 2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się – Warszawa, Filtrowa 75/17.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abi@stowarzyszenieim.org
 4. Powierzone Administratorowi dane osobowe mogą być profilowane.
 5. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz.U 2016 r. poz. 922), a po 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje mi również prawo do:
  1. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  2. wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiana