Justyna Korycka

Justyna Korycka

Od 2005 roku współtworzy Olesiński i Wspólnicy, aktualnie kieruje jej warszawskim biurem.

Swoją rolę widzi jako doradca, a nie tylko prawnik, co udaje jej się skutecznie realizować.

Doradza w obszarze prawa i podatków.  Bieżące doradztwo łączy ze specjalizacją z zakresu pomocy publicznej.  

W trakcie swojej praktyki zawodowej doradzała przy projektach o strategicznym znaczeniu dla Polski, kompleksowo wspierając inwestorów w nowych przedsięwzięciach na terenie kraju.

Dumna  jest zarówno z dużych projektów związanych z zagranicznymi inwestycjami w Polsce, jak i ze stałej współpracy z Klientami, w których rozwoju uczestniczy od kilkunastu lat.

Justyna posiada doświadczenie w prowadzeniu takich projektów jak kompleksowe doradztwo związane z nową inwestycją, począwszy od feasibility study, poprzez pozyskanie dofinansowania i ukształtowanie wszystkich regulacji wewnątrzzakładowych. Prowadziła projekty takie jak  audyty pomocy publicznej, pozyskiwanie dofinansowania na działalność innowacyjną, w tym utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego, prowadzenie postępowań administracyjnych czy prowadzenie postępowań budowlanych, w tym sporów sądowych związanych z inwestycjami budowlanymi.

Z sukcesem ukończyła aplikację sądową, a następnie uzyskała tytuł adwokata.  Od  2013 roku jest wpisana na listę mediatorów Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest doktorantem Polskiej Akademii Nauk.