Monika Dawid-Sawicka

Monika Dawid-Sawicka

Z branżą HR związana od ponad 15 lat. Autorka tekstów, analiz i opracowań dotyczących rynku pracy, kapitału ludzkiego i efektywnych organizacji. Redaktor prowadzący wywiady z osobami zarządzającymi polskimi firmami. Współautorka raportów dotyczące polskiego rynku pracy: „Pracodawcy o rynku pracy” oraz „Rynek pracy widziany oczami pracodawców”. Członek Rady Ekspertów THINKTANK. Organizatorka debat biznesowych oraz licznych konferencji dedykowanych środowiskom HR. Pomysłodawczyni największego corocznego spotkania dyrektorów HR – HR Directors Summit.

Certyfikowany trener narzędzia diagnostycznego Stylów Myślenia i Działania FRIS. Facylitator, Coach ICF na poziomie Associate Certified Coach. Absolwentka Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej, Erickson Coaching International, Francuskiego Instytutu Zarządzania oraz MBA.