Andrzej Bondyra

Andrzej Bondyra

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pracował między innymi na stanowisku: prezesa zarządu, doradcy zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego.
Prowadził szereg projektów doradczych i interimowych między innymi dla firm z branży produkcyjnej, FMCG i farmaceutycznej. 
Absolwent Politechniki Łódzkiej wydziału Chemii Spożywczej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, międzynarodowych standardów rachunkowości, finansów i bankowości.