Beata Stelmach

Beata Stelmach

Aktywna zawodowo od 1991, w pierwszych latach transformacji związana z instytucjami rynku kapitałowego. Pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (m.in. w obszarze nadzoru, a następnie jako rzecznik prasowy). Była też konsultantką Banku Światowego w projektach tworzenia regulacji giełdowych na rzecz Rosji i Ukrainy. Zasiadała we władzach podmiotów związanych z sektorem finansowym w Polsce, a także notowanych na GPW w Warszawie (m.in. jako partner MCI Management S.A. oraz prezes MCI Capital TFI, zarządzające funduszami PE/VC; w strukturach Grupy Intrum Justitia tworzyła jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych). W latach 2006-2011 była prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członkiem zarządu EuropeanIssuers.
W latach 2011-2013 jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych m.in. dbała o interesy polskich firm zagranicą. Przez kolejne lata pełniła funkcję prezesa GE na Polskę i kraje bałtyckie, a od 2018 roku jest Prezesem PZL Świdnik i Wiceprezesem Leonardo Helicopters. Zasiadała w wielu radach nadzorczych (m.in. Banku BPH SA oraz HSBC Bank Polska SA).