Camille Canuet

Camille Canuet dołączyła do Międzynarodowego Koncernu SUEZ w roku 2012 obejmując stanowisko Dyrektora ds. Projektów. W latach 2015 – 2018 pełniła rolę Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Rynku. Obecnie (od stycznia 2019 roku) sprawuje funkcję Dyrektora ds. Włączenia i Różnorodności (Inclusion & Diversity Director).

Poprzednio, w latach 2009 – 2012, Camille związana była z Ministerstwem Spraw Społecznych
i Zdrowia we Francji, gdzie jako Doradca Ministra była odpowiedzialna za politykę dotyczącą niepełnosprawności oraz za politykę przygotowania zawodowego. W latach 2004 – 2007 pracując we francuskim Ministerstwie Zdrowia odpowiadała za wdrożenie nowej polityki dotyczącej niepełnosprawności.

Camille Canuet ukończyła studia na Uniwersytecie Paris Descartes z dyplomem magistra Prawa Gospodarczego. Ponadto jest absolwentką Uniwersytetu de Tours kierunku Prawo Zdrowotne.