Formularz rejestracji

ZGŁOŚ SWOJE UCZESTNICTWO W IX KONFERENCJI INTERIM MANAGEMENT 2018

  1. Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest Stowarzyszenie Interim Managers
  2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się – Warszawa, Filtrowa 75/17, 02-032 Warszawa.
  3. Celem zbierania danych jest rozesłanie zaproszenia na konferencję, rejestracja uczestników, wystawienie identyfikatorów imiennych, wystawienie certyfikatu i potwierdzenia imiennego udziału w konferencji; wystawienie faktury za udział w konferencji.
  4. Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) informuję, że dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną B5.
  5. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abi@stowarzyszenieim.org
  6. Nie przewiduje się przekazania powierzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
  7. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz.U 2016 r. poz. 922), a po 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje mi również prawo do:
   1. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
   2. wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiania
  8. Akceptuję Regulamin udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Interim Managers.

  1. Wysyłki newslettera,
  2. Informowania o zaplonowanych szkoleniach,
  3. Listach dyskusyjnych,
  4. Informowania o konferencjach,
  5. Informowania o innych wydarzeniach/działaniach organizowanych przez Administratora Danych Osobowych w całym okresie przetwarzania tych danych w Stowarzyszeniu Interim Managers

  1. Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest Stowarzyszenie Interim Managers
  2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się – Warszawa, Filtrowa 75/17.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abi@stowarzyszenieim.org
  4. Powierzone Administratorowi dane osobowe mogą być profilowane.
  5. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz.U 2016 r. poz. 922), a po 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje mi również prawo do:
   1. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
   2. wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiana