Scenariusze przyszłości

firmy, ludzie, rozwiązania
w dobie IV rewolucji przemysłowej

Spojrzenie na Firmy

 •  Jak budować preferowaną przyszłość firm w oparciu o obecną wiedzę? 
 • Jak będzie kształtował się rynek  Interim Management w Polsce i na świecie? 
 • Skuteczne transformacje organizacji – co jest kluczem do zmiany?

Spojrzenie na Technologię

 • Jakie rozwiązania technologiczne odegrają kluczową rolę w przyszłości?
 • Technologia – niedoceniony czy przeceniony składnik IV rewolucji przemysłowej?
 • Jakie wyzwania wynikają z cyfryzacji i jej wpływu na człowieka i biznes?

Spojrzenie na Ludzi

 • Jaka jest rola managera w cyfrowej transformacji biznesowej?
 • Jakich managerów potrzebuje GIG Ekonomy?
 • Jakie korzyści przynosi organizacjom przywództwo poprzez różnorodności i integrację?

WINTER IS COMING
Jak identyfikować zagrożenia w biznesie i reagować na nie

Publikacja SIM - wydanie specjalne
HOTEL SHERATON, WARSZAWA, 21.11.2019.

DZIEŃ I: Obrady Plenarne

8:15 - 9:00

Rejestracja oraz poranny networking przy kawie

Konferencję poprowadzi:

Paweł Dudek doradca Prezesa Balkaneum D.O.O. w Serbii oraz EMEA Account Executive w xcalibra.com

9:00 - 9:15

Otwarcie X Jubileuszowej Konferencji SIM

Monika Buchajska-Wróbel Prezes SIM

czytaj więcej

Jak wygląda interim management w Polsce z perspektywy 10 lat działalności Stowarzyszenia Interim Managers? Co zrobiliśmy i robimy na co dzień, aby rynek usług interim management rozwijać i profesjonalizować? Jak dbamy o wysokie standardy realizacji projektów? Jakiego wsparcia udzielamy od dekady uczestnikom rynku biznesowego: managerom, zarządom, właścicielom firm? Jakie obszary będziemy zdobywać w następnej dekadzie?

SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI – SPOJRZENIE NA INTERIM MANAGEMENT

9.15 – 10.00

Kiedy firmy sięgają po interim management? Perspektywa europejska vs polska

David Taylor Senior Interim Manager, Wlk. Brytania
Roman Wendt Interim Manager, Prezes Zarządu SIM w latach 2012-2018,
SIM Certyfikowany Interim Manager®

czytaj więcej

Kiedy firmy sięgają po interim management? Odpowiedź jest prosta: wtedy kiedy nie mogą zrealizować jakiegoś zadania zasobami i sposobami, do których się przyzwyczaiły.

Kilka głównych scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej dla polskich firm przewiduje w ciągu najbliższych miesięcy i lat dynamiczny wzrost zapotrzebowania na elastyczność, zmiany i transfer praktycznej wiedzy i praktyk biznesowych.
Taka sama sytuacja leżała u podstaw rozwoju Interim Managementu w Wielkiej Brytanii w latach 90-ch ubiegłego wieku. Jak się to odbywało – przybliży nam David Taylor.
Roman Wendt odpowie na pytanie co może czekać rodzime firmy w obecnej fazie cyklu gospodarczego i technologicznego. Jakie doświadczenia brytyjskie można wykorzystać. Po co będą sięgały polskie firmy.
Jaką rolę może odebrać w tym idea IM i jak się przygotować do jej skutecznego wykorzystania w codziennej praktyce naszych firm.

10.00 – 10.30

Projekty Interim Management z perspektywy doświadczeń rynków europy zachodniej. Jak interim management wspiera transformacje firm

Jens Friedrich Chief Executive Officer SpenglerFox
Jan Griesbach Head of Interim Management SpenglerFox

10.30 – 11.00

Case studies projektów interimowych: transformacje

Jak potroić wynik firmy w 12 miesięcy – case study z projektu transformacyjnego w firmie produkcyjnej “Mega” w Nysie

Maciej Radomski Interim Manager SIM

Interim Management jako antidotum na przejściowy kryzys kadrowy w organizacji. Szansa czy ryzyko? Doświadczenia w obszarze Business Controllingu w Firmie DNV GL        

Tomasz Słupek Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland
Ilona Wolszleger-Dunajska Interim Manager SIM

11.00 – 11.20

Co zapewnia sukces projektu interimowego? Czynniki współdziałania klienta i interim managera

Prof. Beata Skowron-Mielnik Katedra zarządzania i analizy zasobów przedsiębiorstwa UE

Dr Grzegorz Sobiecki Interim Manager, Członek Zarządu SIM

czytaj więcej

Sukces projektu interimowego pozostaje pod wpływem wielu elementów, Jednak najważniejszym wydaje się efektywna współpraca dwóch stron: klienta oraz interim managera.
Badanie prowadzone wspólnie przez UEP i SIM skupia się na wyodrębnieniu czynników decydujących o efektywności tej współpracy i zbadania ich wpływu na wynik projektu.

11:20-11:45

Przerwa kawowa

SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI – SPOJRZENIE NA FIRMY

11.45 – 11.55

Kluczowe trendy w gospodarce, które ukształtują scenariusze przyszłości

Edyta Paul Trener zarządzania zmianą, Moderator i praktyk Design Thinking

11.55 – 12.45

Jak korzystając ze scenariuszy przyszłości, zmieniać swoje organizacje? panel prezesów

Uczestnicy panelu:
Bożena Leśniewska Wiceprezes Zarządu Orange Polska

Andrzej Bondyra Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

Waldemar Skorupka Prezes Zarządu QFG Sp. z o.o.

Michał  Jaworski Członek Zarządu Microsoft Polska

Beata Stelmach Prezes PZL Świdnik i Wiceprezes Leonardo Helicopters

Prowadzenie:
Monika Nachyła Partner Abris Capital Partners

czytaj więcej

Jak przygotowujemy nasze organizacje na to co przynosi IV rewolucja przemysłowa? Czy jesteśmy tymi, którzy korzystając ze scenariuszy przyszłości aktywnie współtworzą zmianę czy może oddalamy myślenie o tym co nastąpi na bliżej nieokreśloną przyszłość?

Podczas panelu rozmawiać będziemy nie tylko o zmianach technologicznych ale też zmianach społecznych i środowiskowych, które wypływają na świat biznesu, firmy i rynek pracy.

Jak korzystając ze scenariuszy przyszłości zmieniamy swoje organizacje i same miejsca pracy?

To pytania, które postawimy sobie podczas panelu – z tą różnicą że o trendach i scenariuszach przyszłości będziemy rozmawiać przyglądając się uważnie naszym organizacjom i pokazując nasze rozwiązania.

12.45 – 13.15

Jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową w firmie

Tomasz Dreslerski Dyrektor Sprzedaży do Klientów Kluczowych i Korporacyjnych, Orange Polska

13.15 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.00

Nasze scenariusze przyszłości w biznesie – sesja facylitacyjna

Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy, Coach, Facylitator

Edyta Paul Trener zarządzania zmianą, Moderator i praktyk Design Thinking

15.00 – 15.20

Przerwa kawowa

SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI – SPOJRZENIE NA LUDZI

15.20 – 15.30

Przywództwo poprzez różnorodności i włączanie. Perspektywa europejska

Camille Canuet Dyrektor ds. Różnorodności i Integracji Grupy SUEZ International

15.30 – 16.20

Różnorodność i integracja – nowe perspektywy korzyści w biznesie. Panel dyskusyjny

Prof. Andrzej Blikle członek Europejskiej Akademii Nauk
Beata Bukowska Partner Inwenta, Prezes SNI, Współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)
Camille Canuet Dyrektor ds. Różnorodności i Integracji Grupy SUEZ International
Joanna Jochimczyk People Partner CEE Google
Maciej Witucki Prezydent Konfederacji Lewiatan

 

Prowadzenie:
Jerzy Kalinowski Partner Digistrat

czytaj więcej

Jak korzystać z różnorodności i potencjału, który przynosi? Co jest najtrudniejsze w budowaniu firm i zespołów korzystających z różnorodności?

To tylko część z pytań, które warto postawić w kontekście realnego korzystania z różnorodności w biznesie. Dzięki spojrzeniu kogoś zupełnie innego niż my zyskujemy inną perspektywę, a często też niedostępne dla nad rozwiązanie! Jednak korzystanie z różnorodności wymaga świadomości, wiedzy i otwartości na spojrzenie innych. W jaki sposób różnorodność wspiera osiąganie celów biznesowych? Z jakich doświadczeń warto skorzystać? Zapraszamy do dyskusji.

SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI – SPOJRZENIE NA RYNEK

16:30 - 17:00

Case studies:

Rozszerzenie modelu sprzedaży eksportowej o rynek krajowy – profesjonalizacja i sukcesja w firmie IZODOM2000 Polska

Tomasz Wójcik Prezes firmy rodzinnej IZODOM 2000 Polska
Dorota Wieczorek Interim Manager, członek SIM
SIM Certyfikowany Interim Manager®

Niecyfrowe wyzwania dla Interim Managera w procesie zmian transformacyjnych i powszechnej globalizacji

Marcin Suchar Interim Manager, członek SIM

17.00 - 19.00

Świętujemy jubileusz X-lecia SIM. Zapraszamy na lampkę szampana!

WARSZAWA, 22.11.2019. CENTRUM SZKOLENIOWE ADGAR, AL. JEROZOLIMSKIE 181 b

DZIEŃ II: Warsztaty

NARZĘDZIA I MARKA INTERIM MANAGERA
9:00 - 9:30

Rejestracja oraz poranny networking przy kawie

9.30 – 10.50

Jak skutecznie realizować projekty w firmach właścicielskich

 1. Modele współpracy z interim managerem
  2. Źródła pozyskiwania projektów i interim managerów
      3. Diagnoza potrzeb biznesowych i aspekty formalne współpracy z interim managerem 

Roman Wendt Interim Manager, członek SIM,
SIM Certyfikowany Interim Manager®

10.50 – 11.20

Czynniki skuteczności projektu IM

Co jest decydujące we współdziałaniu klienta i interim managera by projekt pozyskać oraz przeprowadzić z sukcesem      

dr Grzegorz Sobiecki Interim Manager, członek Zarządu SIM

11.20 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45– 12:45

Jak pozyskiwać projekty interimowe- rynek, stawki, źródła projektów

1. Jakie korzyści daje współpraca z service providers?

     2. Jak wyceniać projekty: od czego zależą stawki?

          3. W którym kierunku będzie rozwijał się rynek interim

                management?

Andrzej Nitecki Regional PG Leader HCS, SpenglerFOX
Krzysztof Chobot Practice Group Leader, SpenglerFOX

12.45 – 13.30

Lunch

13.30– 14:30

Ufamy bardziej ludziom niż logotypom. Jak zbudować silną i autentyczną markę osobistą

1. Jak stworzyć spójny wizerunek osobisty

     2. Jakie elementy składowe budują markę eksperta

         3. Po co managerowi marka eksperta

Marcin Sokołowski CEO Sharebee

14.30– 15:15

NOWA RZECZYWISTOŚĆ FISKALNA KREATOREM WYZWAŃ DLA MANAGERÓW I ICH ORGANIZACJI

Jakie wyzwania dla organizacji kreuje nowa rzeczywistość fiskalna

1. Co zmienią w otoczeniu biznesowym nowe mechanizmy fiskalne

     2. Jakie elementy procesów operacyjnych tworzą ryzyka podatkowe

         3. Jak maksymalizować bezpieczeństwo podatkowe organizacji

dr Agnieszka Zasikowska doradca podatkowy, członek Zarządu SIM,
SIM Certyfikowany Interim Manager®

czytaj więcej

System podatkowy państwa towarzyszy przedsiębiorcy na każdym kroku. Pominięcie tego aspektu w realizacji przedsięwzięć gospodarczych może drogo kosztować lub pogrążyć biznes zanim w ogóle zdąży się  rozwinąć.
Wprowadzane w ostatnim czasie nowe mechanizmy poboru i kontroli danin publicznych nie są obojętne dla otoczenia biznesowego i warto dowiedzieć się , jaki wpływ mogą wywrzeć na strategię i działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Kup bilet na konferencję
Bilety jednodniowe uprawniają do udziału w konferencji 21 listopada 2019 w Hotelu Sheraton.
Bilety dwudniowe uprawniają do udziału w konferencji 21 listopada 2019 i warsztatach 22 listopada 2019

Bilet regularny

Konferencja
990zł netto plus 23% VAT

Bilet regularny

Konferencja + Warsztaty
1090zł netto plus 23% VAT

Rekomendacje

 • Transformacja cyfrowa oznacza bardzo intensywną pracę z danymi, umiejętność projektowanie właściwych metryk, umiejętność korygowania tych metryk, ale również umiejętność odnajdywania talentów i dawania przestrzeni talentom. Myślę, że każdy kto będzie chciał odnieść sukces w przestrzeni cyfrowej będzie miał ku temu wiele okazji.

  VIII Konferencja, 2017

  Magdalena Dziewguć
  Head of Google for Work
 • Interim menedżer jest jak snajper, dostaje jedno konkretne zadanie i je rozwiązuje.

  Monika Nachyła
  Partner Abris
 • Interim management to świetne narzędzie, bo to tak naprawdę narzędzie „kupowania” wiedzy, talentów i to takiej wiedzy, jakiej firma dokładnie potrzebuje, w momencie, w którym dokładnie potrzebuje.

  prof. Witold Orłowski
  Profesor nauk ekonomicznych

Konferencja rozpocznie się za

Partner strategiczny
Partner technologiczny
Patronat honorowy
Partnerzy
Partner medialny

Kontakt

Biuro prasowe

Urszula Dziewit-Gontowska

u.dziewit@stowarzyszenieim.org

+48 694 495 885

Informacje organizacyjne (bilety/płatności)

Aneta Pierowicz

a.pierowicz@stowarzyszenieim.org

+48 600 911 914

Stowarzyszenie Interim Managers

ul. Filtrowa 75/17

www.stowarzyszenieim.org

Regulamin Konferencji

Miejsce organizacji konferencji