Andrzej Uryga

Andrzej Uryga

Interim Manager

Specjalizuje się w rozwoju i optymalizacji biznesu. tworzeniu organizacji nastawionych szybki i rentowny wzrost. Maksymalizuje wykorzystanie kompetencji zespołów.
Tworzy przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem skutecznych i efektywnych kosztowo rozwiązań IT
20 lat doświadczenia w zarządzaniu dystrybucją, retailem i usługami głównie dla funduszy inwestycyjnych. 10+ lat doświadczenia CEO/COO/CFO w tym wprowadzenie spółki na główny parkiet GPW