Anna Kułach

Anna Kułach

Prezes Zarządu Radpol S.A.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę w obszarze finansów i funkcjonowania przedsiębiorstw. Wieloletnie, kompleksowe zarządzanie spółkami z różnych branż, zatrudniających często wielu pracowników o bardzo różnorodnych kwalifikacjach i doświadczeniach w połączeniu ze zrozumieniem potrzeb biznesu wykorzystuje w celu budowania i efektywnej realizacji strategii rozwojowych przedsiębiorstw.

Dzięki doświadczeniu zarówno w obszarze doradztwa, jak i w obszarze biznesu optymalizuje procesy zarządzania oraz wdraża w przedsiębiorstwach rozwiązania pozwalające na uzyskiwanie najwyższych wskaźników efektywności. W swojej dotychczasowej karierze zajmowała się zarządzaniem i nadzorem w obszarach finansów, zakupów, IT i sprzedaży. Wielokrotnie prowadziła projekty restrukturyzacji w spółkach produkcyjnych i usługowych oraz zaangażowana była w budowanie i realizację długofalowych strategii rozwoju. Działając na przestrzeni lat w branżach tj. przemysł, energetyka, produkcja oraz usługi, miała do czynienia z różnorodnymi modelami zarządzania personelem. W spółkach, którymi kieruje stawia na zaangażowanie pracowników i ich aktywny udział w procesie wdrażanych zmian, budowanie wśród personelu świadomości wspólnego celu i odpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa. We wszystkich przedsiębiorstwach w jakich pracowała promowała otwartą komunikację, dyskusję, współpracę i wspólne wyznaczanie celów.

Od 2016 roku zasiada w Zarządzie Radpol S.A, od stycznia 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki.