dr Beata Barszczowska

Interim Manager

Ekonomistka i praktyk biznesu z kilkunastoletnim stażem pracy w zarządach spółek prawa handlowego, w tym także jako wiceprezes odpowiedzialna za finanse w przedsiębiorstwie kilkunastooddziałowym o obrotach dziesięciocyfrowych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, w zarządzaniu finansami i płynnością finansową ale przede wszystkim w przeprowadzaniu strukturalnej i antykryzysowej restrukturyzacji. Zasiadała także w radach nadzorczych.

Członek i ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie. Autorka publikacji naukowych m.in. z obszaru restrukturyzacji i zarządzania kryzysowego. Jej profil zawodowy znalazł się w pierwszej na rynku polskim publikacji „Who is who w interim management w Polsce”.