Bogusława Cimoszko Skowroński

Członek Zarządu Fundacji MIT Enterprise Forum Poland

Bankier inwestycyjny, inwestor, zarządzająca funduszem VC, członek zarządu fundacji MIT Enterprise Forum Poland, technologicznego akceleratora działającego w eko- systemie MIT z Cambridge, MA, którego misja jest wspieranie zespołów z regionu CEE w budowaniu technologicznych przedsiębiorstw.

Bogusława zdobywała doświadczenie inwestycyjne w organizacjach takich jak: Union Bank of Switzerland w Zurychu, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie, Fincoord Ltd w Zurychu, czy Capital Solutions proAlfa w Warszawie, spółce której jest założycielką.

Reprezentując polskich przedsiębiorców, przeprowadziła wielo milionowe, multi- jurysdykcyjne transakcje z koncernami takimi jak: Sanofi, Colgate, Bols, Numico, KGHM, itp.

Jest aktywnym członkiem polskiego rynku kapitałowego, wprowadziła na NewConnect pierwszą zagraniczną spółkę z Czech. Prowadzila i prowadzi fundusze inwestycyjne. Od 2015 roku współzałożyciel i członek zarządu MIT Enterprise Forum Poland.

Posiada doświadczenie inżynieryjne – po ukończeniu studiów inżynieryjnych na MIT, pracowała w Exxon Research & Engineering oraz Exxon Chemical.

Posiada dyplom MBA z Harvard Business School. Po skończeniu tej uczelni zbudowała firmę telekomunikacyjna w Bostonie, która sprzedana została do ogólnokrajowego gracza na rynku amerykańskim, notowanego na NASDAQ.

Z pasja wspiera młodych przedsiębiorców i pomaga ich firmom budować długoterminową wartość.