Dominika Bettman

Dyrektor Generalna Microsoft Polska

Prezeska zarządu Siemens Polska, od grudnia 2021 dyrektor generalna Microsoft Polska

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.

Propagatorka nowych technologii, społecznej odpowiedzialności biznesu, idei różnorodności oraz aktywizacji kobiet w nauce i biznesie. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. innowacyjnego przemysłu, transformacji cyfrowej oraz odpowiedzialności biznesu za poprawę stanu środowiska naturalnego.

Działa w gremiach i inicjatywach, których wartości są zgodne z jej przekonaniami. Jest wiceprezydentką Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkinią rady programowej OEES, przewodniczy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa FOB oraz Radzie KIGEiT. Zasiada w Radzie Dostępności powołanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w Radzie Uczelni Politechniki Warszawskiej. Członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska oraz Emitel S.A.