Dorota Zdun-Angotti

Regional Credit Management Services Director Central & Eastern Europe at Coface

Dorota Zdun-Angotti jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGH. Jest również certyfikowanym mentorem.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego wypracowanego na różnych stanowiskach. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Regionalnego w firmie Coface i jest odpowiedzialna za dwie linie biznesowe Wywiadownie Gospodarczą oraz Windykacje należności w 12 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zanim dołączyła do Grupy Coface pracowała na stanowiskach kierowniczych głownie w obszarze sprzedaży i marketingu dla takich firm jak Kompass, Axiom, Citibank, Hotel Marriott. Doświadczenie zdobyła w pięciu różnych międzynarodowych organizacjach biznesowych o różnych modelach prowadzenia biznesu, w różnych kulturach biznesowych i prowadzących działalność w różnych sektorach rynku: zarzadzanie ryzykiem kredytowym, usługi finansowe, media, bazy danych, analizy rynku, hotelarstwo.

Posiad kompetencje w wielu obszarach działalności firmy począwszy od sprzedaży i marketing aż po planowanie, budżetowanie, zarządzanie finansami, zarządzanie spółką, opracowywanie i wdrażanie strategii. Jest naturalnym liderem skoncentrowanym na realizacji celów, a jednocześnie przywiązuje ogromną uwagę do rozwoju pracowników i wypracowywania zaangażowania oraz współodpowiedzialności w zespołach w realizacji zadań.

Zaangażowana w programy monitoringowe oraz promująca i wdrażająca kulturę różnorodności w biznesie.