Edyta Paul

Edyta Paul

Pilot zmian. Inicjuje i koordynuje nowe projekty, związane z zarządzaniem zmianą, sprzedażą, tworzeniem nowych usług i produktów wewnątrz dużej korporacji oraz w firmach klientów.
Koordynuje projekty, związane z budowaniem uczących się organizacji, „od-uczaniem” i
uczeniem się na nowo, tworzeniem i wdrażaniem innowacji, nowych produktów i usług
wewnątrz organizacji oraz w firmach partnerów i klientów. Buduje nowe zespoły i wzmacnia
ich kompetencje w „nowym świecie”. Wykorzystuje narzędzia Design Thinking, Lean
StartUp, Agile, TRIZ przy wielu projektach. Buduje własne narzędzia, pomocne we wdrażaniu
zmian. Certyfikowany trener FRIS, trener zarządzania zmianą, moderator i praktyk Design
Thinking.