Ewa Skibińska

Interim Manager

Change manager oraz stakeholder relations manager z dwudziestoletnim doświadczeniem w wielu branżach i modelach organizacji, w firmach polskich, międzynarodowych i środowiskach wielokulturowych.
 Specjalizuje się w przeprowadzaniu zmian w oparciu o modele ADKAR oraz Bridges, z naciskiem na ludzki aspekt zmian, zarządza tranzycją psychologiczną.
 Diagnozuje nastawienie do zmian oraz poziom gotowości, identyfikuje kluczowych zwolenników i przeciwników, oszacowuje wpływ zmian na interesariuszy.
 Buduje indywidualne strategie zarządzania zmianą z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb poszczególnych grup.
 Wspiera w zakresie integrowania zmian z funkcjonującymi procedurami, planami i zadaniami.
 Buduje i realizuje strategię i plan komunikacji zmian, opracowuje od podstaw założenia dot. internetowych platform komunikacji, intranetu oraz innych narzędzi wspierających komunikację.
 Przygotowuje dokumentację związaną ze zmianą, wprowadza zarządzanie i dzielenie się wiedzą do organizacji.
 Tworzy polityki, kodeksy, manifesty, konstytucje i umowy pracownicze.
 Opracowuje metryki szacujące postęp zmian i stopień ich akceptacji przez interesariuszy.
 Umacnia zmiany poprzez szkolenia indywidualne i grupowe.
 Pełni rolę facylitatora, mentora, doradcy i szkoleniowca.
 Buduje kulturę innowacyjności i przedsiębiorczości.
 Wspiera rozwój kompetencji lidera oraz kompetencji w zakresie zarządzania zespołem.
 Wprowadza do kultury organizacyjnej wartości firmy, zaufanie, otwartość i partnerstwo.
 Buduje zaangażowanie zespołów scentralizowanych i rozproszonych.
 Przystosowuje zespoły do pracy zdalnej.
 Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, kryzysowej i marketingu usług profesjonalnych.