Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki

Doctor of Business Administration SBS Swiss Busisness School in Zurich

Pro bono
Członek Zarządu Stowarzyszenia Interim Managers
Członek Kapituły Sędziowskiej PNSA (Polish National Sales Award)
Doctor of Business Administration
Ekspert w przywracaniu ekonomicznej i kulturowej równowagi w przedsiębiorstwach.

Specjalizuje się w kilku kierunkach.
Kierunek komercyjny- budowania wzrostu firmy wg. metodyki Błękitnego Oceanu, Łączenie firm- due diligence oraz integracji w procesie M&A.
Kierunek produkcyjny- zajmuje się obszarem poprawy efektywności według metodyki Lean Manufacturing, zarządzaniem jakością według metodyki GMP oraz restrukturyzacją.
Kierunek organizacyjny- produktem gwarantowanym jego projektów jest jednocześnie efektywność operacyjna oraz efektywność organizacyjna. Swoje umiejętności nabył poprzez 33 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach Prezesa, Wiceprezesa, Managera, Interim Managera w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą, w firmach korporacyjnych, dążących do korporacji, w firmach rodzinnych. Szesnaście lat w produkcji. Osiem lat w Zarządzaniu generalnym. Dziesięć lat Interim manager.