Grzegorz Sobiecki

dr Grzegorz Sobiecki

Członek Zarządu SIM

Pro bono
Członek Zarządu Stowarzyszenia Interim Managers
Członek Kapituły Sędziowskiej PNSA (Polish National Sales Award)
Doctor of Business Administration
Ekspert w przywracaniu ekonomicznej i kulturowej równowagi w przedsiębiorstwach.

Specjalizuje się w kilku kierunkach.
Kierunek komercyjny- budowania wzrostu firmy wg. metodyki Błękitnego Oceanu, Łączenie firm- due diligence oraz integracji w procesie M&A.
Kierunek produkcyjny- zajmuje się obszarem poprawy efektywności według metodyki Lean Manufacturing, zarządzaniem jakością według metodyki GMP oraz restrukturyzacją.
Kierunek organizacyjny- produktem gwarantowanym jego projektów jest jednocześnie efektywność operacyjna oraz efektywność organizacyjna. Swoje umiejętności nabył poprzez 33 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach Prezesa, Wiceprezesa, Managera, Interim Managera w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą, w firmach korporacyjnych, dążących do korporacji, w firmach rodzinnych. Szesnaście lat w produkcji. Osiem lat w Zarządzaniu generalnym. Dziesięć lat Interim manager.