Henryk Mruk

Profesor nauk ekonomicznych; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w latach 2002–2013 także na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Opublikował wiele prac na temat marketingu usług medycznych, rynku farmaceutycznego i rynku aptecznego. Jest autorem pracy o marketingowym zarządzaniu gabinetami lekarskimi oraz książki o marketingu aptecznym. Poza tym, jego zainteresowania badawcze koncentrują się na tematyce marketingu strategicznego, badaniach zachowań konsumentów, ekonomii behawioralnej a także komunikacji i przywództwie w biznesie. 
Łącznie opublikował ponad 800 pozycji zwartych i artykułów, m.in. na temat marketingu usług medycznych, rynku farmaceutycznego i aptecznego. Jest autorem prac o marketingowym zarządzaniu gabinetami lekarskimi oraz książki o marketingu aptecznym. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się także na tematyce marketingu strategicznego, ekonomii behawioralnej, komunikacji i przywództwa w biznesie, a także na badaniach zachowań konsumentów. Wypromował ponad 400 magistrów oraz 35 doktorów. W 2013 r. uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik pt. „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.