Jacek Barzowski

Jacek Barzowski

Jego naturalne środowisko to zarządzanie operacyjne i strategiczne, zarządzanie projektami i zarządzanie tymczasowe, sprzedaż i marketing. Od 2014 również zarządzanie projektami start-up. Opiekun startupów i mentor w projektach PARP, NCBR i Ministerstwa Gospodarki, a obecnie Ministerstwa Rozwoju. Posiada ponad 27 letnie doświadczenie zawodowe. W tym 17 letnie w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Współtworzył sukces zarówno dużych koncernów, oraz spółek kapitałowych w tym z sektora średnich i małych firm na rynku polskim i międzynarodowym. Zarządzał spółkami produkcyjno-handlowymi oraz badawczo-rozwojowymi. Posiada również wiedzę z zakresu negocjacji, sprzedaży, rachunkowości, finansów i controllingu. Zasiadał we władzach spółek zarówno jako Członek Zarządu, jak i Prezes Zarządu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Ekonomii Transportu i Handlu Zagranicznego oraz absolwent studiów MBA na Wyższej Szkole Bankowej i Uniwersytetu Northampton, wydział Business and Law, Wielka Brytania. Stale podnosi swoje kwalifikację.