Karol Czepukojć

Współkierujący Praktyką Restrukturyzacji, Baker McKenzie

Współkieruje praktyką restrukturyzacji i upadłości oraz jest członkiem praktyk fuzji i przejęć oraz rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażu kancelarii Baker McKenzie w Polsce. Jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.
W latach 2019-2020 był rekomendowany i nagrodzony tytułami „Next Generation Lawyer” i „Rising Star” w obszarze restrukturyzacji i upadłości w rankingu The Legal 500.
Specjalizuje się w doradztwie strategicznym z zakresu restrukturyzacji sądowej, upadłości, dochodzenia należności i prawa kontraktów. Doradza spółkom, ich zarządom i właścicielom, wierzycielom (finansowym i niefinansowym), inwestorom w zagrożone aktywa, podmiotom, których kontrahenci są zagrożeni niewypłacalnością lub stali się niewypłacalni oraz tym wszystkim, którzy rozważają dostępne opcje strategiczne na wypadek takich zdarzeń.
Do Baker McKenzie dołączył w sierpniu 2020 r., a przez ostatnie 13 lat związany był z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego.