Karol Czepukojć

Counsel, Współkierujący Praktyką Restrukturyzacji i Upadłości, Baker McKenzie

Współkieruje praktyką restrukturyzacji i upadłości w Polsce oraz jest członkiem komitetu sterującego praktyką restrukturyzacji i upadłości w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Ponadto jest członkiem praktyk fuzji i przejęć oraz rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażu w Polsce. Jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

W latach 2019-2021 był rekomendowany i nagrodzony tytułami „Next Generation Lawyer” i „Rising Star” w obszarze restrukturyzacji i upadłości w rankingu The Legal 500.

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym z zakresu transakcji na zagrożonych aktywach, restrukturyzacji sądowej, upadłości, dochodzenia należności i prawa kontraktów. Doradza spółkom, ich zarządom i właścicielom, wierzycielom (finansowym i niefinansowym), inwestorom w zagrożone aktywa, podmiotom, których kontrahenci są zagrożeni niewypłacalnością lub stali się niewypłacalni oraz tym wszystkim, którzy rozważają dostępne opcje strategiczne na wypadek takich zdarzeń.

Do Baker McKenzie dołączył w sierpniu 2020 r., a wcześniej przez 13 lat związany był z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego.