Krzysztof Bałanda

Dyrektor Zarządzajacy PU Hetman

Krzysztof Bałanda jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim oraz Politechnice Gdańskiej. Uczestniczył w licznych programach w tym m.in.: Scheduling and Costs Control and Managing Projects na George Washington University a także Growth Strategies oraz The Challenge of Leadership w INSEAD we Francji.

Prezes Zarządu Metalcoop Trading Sp z o.o. w latach 1990 – 1993. Prezes Zarządu Spółki z grupy LECH BROWARY WIELKOPOLSKI SA, Dyrektor regionalny LECH BROWARY WIELKOPOLSKI S.A oraz KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. w latach 1991 – 1999. Dyrektor Biura Sprzedaży i Dystrybucji Krajowej grupy ANIMEX S.A. w okresie 1999 – 2000. Od 2001do 2006 zajmował stanowiska: Dyrektora Regionu oraz Krajowego Dyrektora Sprzedaży w CARLSBERG OKOCIM S.A. a od 2006 do 2008 był Prezesem Zarządu w Advanced Distribution Solutions S.A. Członek Zarządu WIKO SA. w latach 2008-2009 oraz Prezes Zarządu EKO FOOD Janów Sp. z o.o. do 2010 roku. Wiceprezes, a od 2011 do 2018 roku, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. Od ponad 2 lat pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego PU Hetman Sp. z o.o.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmami i spółkami prawa handlowego z kapitałem polskim i zagranicznym. Zdobytą wiedzę ugruntował w praktyce, zarządzając rozbudowanymi zespołami w międzynarodowych korporacjach oraz spółkach giełdowych. Ekspert w dziedzinie nowoczesnej gospodarki odpadami w tym circular economy. Najwyższej klasy specjalista rynku segregacji, przygotowania odpadów do przetworzenia, zarządzający polityką odpadową w sektorach B2B i B2C.