Krzysztof Kuwałek

Krzysztof Kuwałek

Pracował na 15 rynkach Europy, Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku dla firm notowanych na NASDAQ oraz NYSE Euronext, których obroty przekraczały 2 mld Euro. Pełnił rolę Dyrektora Marketingu, Dyrektora Generalnego na Polskę, Dyrektora Regionu Azji i Pacyfik oraz Dyrektora na Europę mając pod swoją kontrolą przychody przekraczające 200 mln Euro.

Obecnie jest Partnerem Zarządzającym BJ Strategy. Specjalizuje się w pracy z Zarządami i Radami Nadzorczymi firm i funduszy inwestycyjnych. Bierze aktywny udział w budowaniu strategii biznesowych, które zmieniają oblicze firm. W swoich projektach umiejętnie łączy zasady obowiązujące w tradycyjnym biznesie i najlepsze praktyki ze świata digital.

W trakcie pracy zawodowej zarządzał m.in. Acxiom w regionie Azji i Pacyfiku, był członkiem zespołu odpowiadającego za akwizycję firm technologicznych na rynkach globalnych, kierował europejskim oddziałem amerykańskiej agencji interaktywnej Digital Impact. Na rynku polskim odpowiadał za powstanie i rozwój takich firm, jak Panorama Firm, Claritas i Acxiom a obecnie BJ Group.

Absolwent programów menedżerskich na Harvard Business School, Columbia University, Northwestern University. Ukończył Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim oraz Telekomunikację w Akademii Morskiej w Gdyni.