Magdalena Wróbel

Dyrektor Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim Gaz-System

Dyrektor Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim Gaz-System.

Z tematyką rozwoju potencjału ludzkiego związana zawodowo od ponad 17 lat. Pełniła funkcję członka zarządu w międzynarodowej firmie doradczo-szkoleniowej AchieveGlobal, zarządzała Departamentem Szkoleń i Jakości w PKO BP S.A., pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu i Rozwoju Kadr oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Spraw Dialogu Społecznego w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. Specjalizuje się w budowania strategii HR, wdrażaniu narzędzi zarządzania wiedzą i rozwojem pracowników w organizacjach, digitalizacją procesów HR oraz zagadnieniami związanymi z dialogiem społecznym.