Małgorzata Knut

Menedżer z blisko 20-letnim doświadczeniem w firmach z sektora finansowego.

Zarządzała sprzedażą i produktami, budowała nowe kanały dystrybucji oraz współtworzyła pierwszą w Polsce bankową firmę ubezpieczeniową.

Ponadto jako aktywny uczestnik samorządu gospodarczego realizowała proces kształtowania standardów etycznych i rozwoju rynku pomiędzy branżą ubezpieczeniową oraz bankową w Polsce (bancassurance).

Od kilku lat wykorzystuje doświadczenie menedżerskie i biznesowe w pracy z kadrą kierowniczą. Koncentruje się na rozwoju liderów i ich umiejętności przywódczych, kierując się przekonaniem, że mają kluczowy wpływ na rozwój pracowników, zespołów i sukces całych organizacji.   

Realizuje projekty zarówno jako zewnętrzny doradca, coach i mentor, jak również interim manager, wspierając liderów w realizacji bieżących projektów zarządczych.

 

Doświadczenie zawodowe Małgorzaty:

Leadership&Management Coach, Mentor oraz Interim Manager – 2015 do dziś

Posiada uprawnienia Coach Praktyk Biznesu oraz Team Coach Akademii Norman Benett EQA EMCC oraz jest certyfikowanym trenerem FRIS® Style Myślenia

Prezes Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA należącego do Grupy Ergo Hestia – 2013-2014

Członek Zarządu BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. oraz BRE Ubezpieczenia TUiR S. A. należącego do Grupy BRE Banku (dzisiaj mBank) – 2006-2012

Product Manager, Area Manager – Generali TU S.A. oraz Generali Życie TU S.A. –
1999-2006

Przewodnicząca Komisji ds. bancassurance w Polskiej Izbie Ubezpieczeń – 2009-2013