Marek Jan Szala

Interim manager, doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki

Menedżer, mentor i doradca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania organizacjami i projektami na rynku krajowym i międzynarodowym.

Diagnozuje, buduje oraz wdraża strategie rozwoju i doskonalenia organizacji, począwszy od planowania strategii, kończąc na poziomie planów operacyjnych i monitorowania realizacji celów z wykorzystaniem obiektywnych mierników.

Opracowuje i nadzoruje procesy: raportowania, controllingu, analiz finansowych, zarządzania płynnością finansową, działalnością innowacyjną i rozwoju produktów.

Zwolennik podejmowania decyzji opartych na analizie danych m.in. z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Pasjonat dobrej muzyki, długich wędrówek oraz wykorzystania psychologii zarządzania w budowaniu efektywnych zespołów, zarządzaniu zmianą i przywództwie opartym na zaufaniu.