Marzena Dalka

SIM Certyfikowany Interim Manager®

 

English below

Marzena Dalka jest Certyfikowanym Interim Managerem® z 25 letnią praktyką biznesową w HR na najwyższych szczeblach zarządzania w środowisku międzynarodowych korporacji oraz mniejszych firm z różnych sektorów: produkcja, logistyka, finanse i ubezpieczenia, projekty inżynieryjne. Ukończyła Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra ekonomii oraz studia podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu ORGMASZ.

Od 7 lat jako interim manager optymalizuje procesy i przygotowuje ludzi do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu.

Jej motto zawodowe to „sukces budują ludzie z pasją”.
Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) w Polsce.


Marzena Dalka is Certified Interim Manager® with 25 years of experience in HR at the executive level in international corporations, as well as smaller companies from various sectors: production, logistics, finance and insurance, engineering. Marzena holds a Master degree in Economics at Warsaw School of Economics and is a graduate of ORGMASZ’s postgraduate studies in Human Resource Management.

For seven years she is optimizing processes and empowering people to adapt in changing environment as an interim manager.

Her professional motto is „Success is built by people with passion”.
Marzena is a member of the Board of Directors of the Interim Managers Association (SIM) in Poland.