MARZENNA TUSZA

Członek Zarządu SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager®

Senior manager z ponad 20-letnim doświadczeniem na szczeblu zarządczym i operacyjnym w firmach polskich i międzynarodowych, głównie właścicielskich.

Usprawnia procesy operacyjne i zarządcze, aby firmy lepiej się rozwijały, szybciej osiągały swoje cele biznesowe, a ludzie chcieli dla nich pracować.

Obszary aktywności zawodowej:

  • optymalizacja i reorganizacja,
  • rozwój nowych projektów biznesowych.

Jako praktyk w zarządzaniu kładzie nacisk na osiąganie założonych wskaźników biznesowych oraz optymalizację kosztów, procesy sprzedaży, obsługi klienta oraz relacje: firma-pracownicy i firma-klient.

Zawodowo funkcjonuje w formule interim management.

Do realizowanych projektów wnosi wiedzę i know-how, angażując managerów do współpracy. Dba, by nie tylko rozumieli wdrażane zmiany, ale również czuli się z nimi dobrze i bezpiecznie. Jej celem – obok realizacji zadania, jest spokój i zadowolenie kadry zarządzającej z poczucia rozwiązania trudnej sprawy oraz przekonanie o słuszności podjętych decyzji i działań.

Więcej na www.prolibero.pl