Michał Paradowski

Wiceprezes Zarządu, Partner i Współwłaściciel 4Results

W 4Results odpowiadam za obszar usług doskonalenia sprzedaży i marketingu. Poza rozwojem oferty zarządzam również projektami. Moim zadaniem jest udzielenie Klientom możliwie pełnego wsparcia w jednym z najważniejszych obszarów ich działalności – sprzedaży i marketingu. Angażuję się na poziomie strategii, z czego wynikają konkretne zalecenia i działania dla wszystkich poziomów organizacji. Kształtuję m.in. strategie w oparciu o podejście „Focus on Core”. Zależnie od sytuacji Klienta działam w zakresie szerokim, strategicznym lub koncentruję się na wyselekcjonowanych zagadnieniach, które wymagają usprawnienia lub zmiany.

Doskonaląc sprzedaż, pomagam Klientom sprawnie przejść przez proces zmiany z zachowaniem możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i tak, by na koniec pojawiły się pożądane rezultaty biznesowe (średnio- i długoterminowe cele). Wdrażam w firmach kulturę opartą na odpowiedzialności zespołów za kluczowy kierunek rozwoju firmy, stosując programy motywacyjne połączone z planem operacyjnym. Wypracowuję sposoby organizacji, ulepszania i rozwoju zespołów w obliczu równolegle wprowadzanych zmian organizacyjnych.
Prowadzę sesje mentoringowe i coachingowe dla pracowników pełniących ważną rolę w rozwoju organizacji.

Przez ponad 10 lat pracowałem na stanowiskach menedżerskich (marketing i sprzedaż) w Mars Polska (Masterfoods). Odpowiadałem za rozwój i zarządzanie zespołem oraz zarządzanie marką.
Wdrożyłem wiele kampanii dla marki Snickers w Polsce i Europie Centralnej, m.in. „I jedziesz dalej!”, „Głodny nie jesteś sobą”. Koordynowałem projekty wzrostu efektywności w Europie Centralnej. Jako członek Zarządu Rynkowego Mars Polska wpływałem na rozwój procesu zarządzania operacyjnego i rozwój organizacji.
Pracowałem też jako Interim Manager (m.in. Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Sprzedaży), odpowiadając za wdrożenia nowych strategii, opracowanie działań naprawczych i optymalizacyjnych, odbudowanie działu handlowego oraz restrukturyzację w obszarach finansów i kontaktów z Klientami. Jestem sędzią Polish National Sales Awards.

Ukończyłem SGH, kierunki: Zarządzanie i Marketing, Finanse i Bankowość; Tilburg University w Holandii: Strategic Management oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami.

Prowadziłem projekty doradcze/coachingowe/szkoleniowe m.in. dla: Biella, Black Red White, Bonduelle, Ellert, Erbud, Hochland, Indykpol, Lafarge, Mars, Merck, Storck, TBM Snacks, Trodat.