MIROSŁAWA MORAWSKA

Prezes Zarządu ABM Spółka Akcyjna

Od 30 lat zarządza  firmą ABM Spółka Akcyjna, specjalizującą  się w wyposażaniu sklepów, stacji benzynowych i biur. Spółka  prowadzi kompleksową obsługę klientów indywidualnych, hurtowych oraz sieci handlowych. Wyposaża sklepy  różnych branż. Produkcja mebli prowadzona jest w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, spółka posiada własny dział projektowy i konstruktorski.  Swoim klientom oferuje doradztwo, projekt, własną produkcję, transport i montaż. 

Mirosława Morawska to nie tylko skuteczny lider biznesowy,  osobiście zaangażowany w rozwój firmy i jej pracowników ale także osoba o wielkim sercu i zaangażowaniu społecznym. Osobiście angażuje  się w działalność CSR i charytatywną, w obszarach: wsparcie społeczności lokalnej ( organizacja eventów w tym np. Kino letnie i pomoc rzeczowa), harcerskiej, pomoc dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych, inspirowanie i wspieranie pasji pracowniczych: sportowych i artystycznych (własny team ABM: udział w biegach, triatlonach, meczach), współpraca z Fundacjami w organizacji wydarzeń kulturalnych, aukcjach  i konferencjach, – działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie dbałości o zdrowie i ekologię.
Uhonorowana m.in. nagrodami Ambasador Fair Play w Biznesie , nagroda NGO Hero, nagroda Tadek – ZHP.

W biznesie kieruje się zasadą fair play, budując trwałe i dobre  relacje z kontrahentami i pracownikami. ABM pod jej przywództwem działa w oparciu o wdrożony kodeks honorowy i system wartości wśród, których najważniejsze to rozwój, odpowiedzialność i wzajemny szacunek.