Monika Wikiera

Interim Manager

Ekspert w obszarze zarządzania, efektywności organizacyjnej, budowania zaangażowanych zespołów i podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej. Wykładowca akademicki, a także autorka programów studiów podyplomowych i warsztatów z zakresu coachingu, pracy zespołowej, kursu “Train the Trainers”, zarządzania zmianą oraz przywództwa. Doświadczenie oraz wiedzę zdobywa poprzez związek z biznesem i nauką.
Od wielu lat piastuje stanowiska menedżerskie wyższego szczebla, co umożliwia zdobywanie praktyki, przestrzeni do implementowania innowacyjnych metod i narzędzi zarządczych, a przede wszystkim – wdrażania oczekiwanych zmian oraz zespołową radość z odnoszonych sukcesów. Jako doświadczony Międzynarodowy Coach ICC (International Coaching Community) prowadzi sesje Executive Coaching oraz Trening Umiejętności Menedżerskich z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw. Zajmuje się również doradztwem strategicznym, personalnym, zawodowym oraz coachingiem kariery.

Absolwentka studiów: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Handel Zagraniczny, Gospodarka Społeczna, HR Business Partner. Ukończyła także wiele kursów oraz szkoleń m.in. z zakresu zarządzania organizacją, personelem, przywództwa, zarządzania projektami, coachingu (w tym kryzysowego), Nonviolent Communication – NVC, doradztwa zawodowego oraz umiejętności psychospołecznych.