PIOTR BUŁAWA

General Manager Selena Kazachstan

General Manager i Senior Commercial Executive (P&L, strategia, sprzedaż i marketing, dystrybucja wielokanałowa). Bogate doświadczenia w B2B (Grupa Selena / Cersanit), FMCG (Procter & Gamble) i branży farmaceutycznej (Polfa Kutno / TEVA). Prowadzący wiele projektów w rozwoju o zasięgu lokalnym i regionalnym (kraje z grupy Central and Eastern Europe), zwiększające wartość spółek. Zadania międzynarodowe (np. Rosja, Rumunia) i doświadczenie ogólnokrajowe.

Doradztwo o wysokiej jakości i zadania tymczasowe, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji, budowania organizacji i dostosowań strategii (w tym projekty z funduszami Private Equity).

Od ponad 2 lat przewodzi firmie Selena Kazachstan stymulując wdrożenie nowej strategii Grupy. Firma w Kazachstanie odnotowywane rozwój także w ostatnim czasie epidemii.


General Manager and Senior Commercial Executive (P&L, strategy, sales & marketing, multichannel distribution) in B2B (Selena Group /Cersanit), FMCG (Procter & Gamble) and Pharma (Polfa Kutno / TEVA) with a strong record in developing local and regional strategies (CEE), leading sales force and managing for value. International assignments (e.g. Russia, Romania) and country-wide experience.

High value advisory and interim assignments with a special focus on turnaround, restructuring, organization building and strategy adjustments (including projects with Private Equity Funds).

For over 2 years, she has been leading Selena Kazakhstan, stimulating the implementation of the Group’s new strategy. The company in Kazakhstan recorded development also in the last year of the epidemic.