Radosław Czerwiński

Senior Consultant w P3 automotive GmbH, Koordynator Projektu P3 Polska