Sergiusz Żemek

Transkulturowy Interim manager, Ekspert w dziedzinie transformacji organizacji

Wyspecjalizowany w przebudowie firm w kryzysie lub wymagających szybkiej i trwałej zmiany. Jako interim manager głównie wciela się w rolę Dyrektora Zarządzającego. Biegle posługuje się wieloma językami, przeprowadził dotąd kilkanaście projektów w Europie w strukturach międzynarodowych. Twórca konceptu Harmonic Management – zarządzania poprzez równowagę. Ekonomista, mentor, adept Analizy Transakcyjnej – szkoły psychoterapii i dynamiki społecznej.

Transcultural Interim Manager, an expert in the field of organizational transformation. Specialized in restructuring companies in crisis or requiring rapid and lasting change. Primarily takes on the role of Managing Director during interim management interventions. Fluent in multiple languages, he has performed several projects in Europe within international structures. Author of the Harmonic Management concept – management through balance. Economist, mentor, practitioner in Transactional Analysis – a school of psychotherapy and social dynamics