Stanisław Wojnicki

Dr Stanisław Wojnicki

Członek Zarządu SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager®

english below

Dr Stanisław Wojnicki prowadzi firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) działającą w obszarze zarządzania kadrami i organizacją.

Posiada 25 lat doświadczenia menedżerskiego w firmach FMCG i sektorze finansowym. Oprócz Polski pracował w USA, Holandii i krajach Bliskiego Wschodu. Obecnie działa jako interim manager w obszarze HR; jako konsultant pomaga w opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów i struktur organizacyjnych w firmach, realizuje projekty dotyczące innowacyjnego myślenia i zarządzania współpracą pokoleń. Realizował projekty IM m.in. w takich firmach, jak Allianz, Henkel, Owens-Illinois, Artech/Armor, Huta Częstochowa.

Oprócz bieżącego zarządzania funkcją HR projekty dotyczyły zwolnień grupowych, opracowywania i wdrażania procedur HR, zarządzania kryzysowego, negocjacji z ZZ oraz likwidacji ZUZP.

Autor książki „ Różne pokolenia, jedna organizacja”, omawiającej różne aspekty zarządzania współpracą pokoleń w firmie.

Członek zarządów Polskiego Stowarzyszenia HR (www.hrstowarzyszenie.pl) oraz Stowarzyszenia Interim Managers (www.stowarzyszenieim.org)

Kategorie firm: koncerny międzynarodowe, firmy duże i średnie.


SIM Certified Interim Manager

Stanisław Wojnicki, PhD, owns the consulting company SW Mentoring (www.swmentoring.pl)
providing services in HR and organization management.

He has over 25 years of management experience in FMCG, financial companies and academia. Apart from Poland he has worked in the USA, the Netherlands and the Middle East. He currently acts as HR interim manager, consults in developing and implementing new processes and organizational structures, and carries out projects in innovative thinking and multiple generations management in the company. He completed projects i.a. in companies like Allianz, Henkel, Owens-Illinois, Artech/Armor and the Huta Częstochowa steel mill.

Apart from ongoing HR management the projects covered areas such as group layoffs, elaboration and implementation of HR policies, crisis management, Trade Union negotiations and closing collective agreements.

Stanislaw is the author of “Different generations, one organization” (in Polish), a book presenting different aspects of managing multiple generations in a company.

He is a member of the management boards of the Polish HR Association (PSHR – www.hrstowarzyszenie.pl) and the Polish Interim Managers Association (SIM – www.stowarzyszenieim.org)

Company segment: multinationals, large and medium companies.