Stanisław Wojnicki

Członek Zarządu SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager®

Dr Stanisław Wojnicki prowadzi firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) działającą w obszarze zarządzania kadrami i organizacją. Posiada 25 lat doświadczenia menedżerskiego w firmach FMCG i sektorze finansowym. Oprócz Polski pracował w USA, Holandii i krajach Bliskiego Wschodu.  Obecnie działa jako interim manager w obszarze HR; jako konsultant pomaga w opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów i struktur organizacyjnych w firmach, realizuje projekty dotyczące innowacyjnego myślenia i zarządzania współpracą pokoleń. Realizował projekty interim management m.in. w takich firmach, jak Allianz, Henkel, Owens-Illinois, Artech/Armor, Huta Częstochowa, Bolsius. Oprócz bieżącego zarządzania funkcją HR projekty dotyczyły zwolnień grupowych, opracowywania i wdrażania procedur HR, zarządzania kryzysowego, negocjacji z ZZ oraz likwidacji ZUZP. Autor książki „ Różne pokolenia, jedna organizacja”, omawiającej różne aspekty zarządzania współpracą pokoleń w firmie.

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR – PSHR – (www.hrstowarzyszenie.pl) oraz Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers – SIM – (www.stowarzyszenieim.org)