Wojciech Derda

Prezes Zarządu teamtechnik Production Technology

Wojciech Derda, Prezes Zarządu teamtechnik Production Technology – lidera branży projektowania oraz budowy innowacyjnych technologii produkcyjnych i w pełni elastycznych linii montażowych oraz testowych.  Wojciech to menedżer o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu firmami produkcyjnymi, w opracowywaniu i wdrażaniu procesów optymalizujących działalność przedsiębiorstw, budowaniu systemów informacji zarządczej i projektowaniu nowych struktur organizacyjnych. Wojciech Derda w dotychczasowej karierze związany był m.in. z Grupą Luma, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Luma Automation S.A. oraz stanowiska w Zarządach kilku polskich i zagranicznych spółek zależnych (m.in. POSTĘP, IRON TECH, Odlewnia Kutno). Wcześniej, jako członek zarządu odpowiadał za operacje w Grupie PKP Cargo, a także pracował jako doradca w obszarze podnoszenia efektywności przedsiębiorstw w międzynarodowej firmie doradczej Ernst & Young.