Wojciech Eichelberger

Psycholog, Psychoterapeuta, Dyrektor Instytut Psychoimmunologii-IPSI

Psycholog, psychoterapeuta. Twórca i Dyrektor Instytut Psychoimmunologii-IPSI, którego misją jest humanizowanie biznesu.  Jego książki i warsztaty samorozwoju cieszą się od lat wielką popularnością także w wersji on-line tworzonej przez firmę Positive Life.  

Psychologist, psychotherapist. Founder and Director of the Psychoimmunology Institute (IPSI), whose mission it is to humanize business. His books and self-development workshops have been widely popular for years, also in their online version created by the Positive Life company.