Wojciech Iwulski

Wojciech Iwulski

Interim Manager

Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) oraz Lider Trójmiejskiego Oddziału SIM. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UG oraz Programu Executive MBA Uniwersytetu Illinois w USA. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i rozwojem organizacji w MŚP. Swoją pozycję ekspercką w segmencie B2B zbudował podczas 17 lat kariery zarządczej w organizacjach o różnej skali i zasięgu. Główne obszary do współpracy: budowanie i wdrażanie strategii firmy, restrukturyzacja w obszarze Sprzedaży i Zakupów, konsultacje dla kadry managerskiej w niezbędnych obszarach operacyjnych.


Member of the Board of Directors of the Association of Interim Managers (SIM) and Leader of the Tricity SIM branch. He is a graduate of Economics at the Gdańsk University and the Executive MBA Program at University of Illinois, USA. He specializes in change management and the organizational development of small and medium size companies. Wojciech built his expertise in the B2B market during his 17 years career managing organizations of different scale and reach. Main areas of cooperation: building and implementation of organization’s strategy, restructuring of companies in areas of Sales and Procurement, consultations for management team members in critical operational areas.