Scenariusze właścicielskie

„Kiedy wieją wiatry zmian, niektórzy budują mury, inni budują wiatraki”

Doświadczenie COVID-19 skłania organizacje do postawienia strategicznych pytań:

 • Kim jesteśmy?
 • Jak działamy?
 • Jak będziemy się rozwijać?

Odpowiedzi na te pytania pomagają ukształtować firmy funkcjonujące w post pandemicznej rzeczywistości. Zamiast stawiać pytanie, czy lub kiedy gospodarki na całym świecie wyjdą z kryzysu, my podczas konferencji zaprosimy do dyskusji o tym, jak to wyjście uczynić najbardziej efektywnym dla firm. Dlatego kluczowym elementem tegorocznej konferencji będzie pięć case study zaprezentowanych w strategicznym ujęciu z towarzyszącą im dyskusją o strategiach właścicielskich.

Kompleksowe spojrzenie przez pryzmat

Firmy

 • Scenariusze właścicielskie w rzeczywistości New Normal
 • Skuteczne transformacje organizacji – co jest kluczem do zmiany?
 • Zmiany klimatu – jak wpływają na strategię i działalność operacyjną firm

Technologii

 • Cyberbezpieczeństwo – jak chronić i rozwijać firmy?
 • Kluczowe narzędzia cyfrowej transformacji
 • Interim Manager w projektach transformacji cyfrowej

Ludzi

 • Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w formule hybrydowej
 • Kluczowe aspekty psychologiczne i prawne pracy zdalnej
 • Rola Interim Manager w procesie budowania efektywności pracowników/zespołów/firm
 • Siła różnorodnych zespołów
O konferencji

Formuła

I dzień: spotkanie w Hotelu Novotel Centrum Warszawa. II dzień: spotkanie online

Dyskusje

Dyskusje i rozwiązania omawiane w grupie Top Managementu

Praktyka

Rozmawiamy językiem konkretów: projektów, realizowanych inwestycji, szans oraz zagrożeń.

Sesje wprowadzające

Spotkania online przygotowujące do tematyki konferencyjnej

XII KONFERENCJA SIM

Scenariusze właścicielskie – od strategii do sukcesu w nowej rzeczywistości
9.00-17.00 (Hotel Novotel Centrum)

DZIEŃ 1: 2 grudnia

9.00 - 9.30

Powitanie i wprowadzenie SIM

więcej...

9.30 - 10.30

Panel prezesów: Czy mamy klimat na cele klimatyczne? Strategie, modele biznesowe, operacyjne

więcej...

Zgodnie z wymogami Porozumienia Paryskiego UE przedstawiła strategię redukcji emisji i plany w dziedzinie klimatu, zobowiązując państwa członkowskie do ograniczenia emisji o 55% do 2030 r., a o neutralności klimatycznej zrobiło się jeszcze bardziej głośno, gdy w 2020 r. Unia Europejska ogłosiła plan osiągnięcia neutralności klimatycznej z realizacją do roku 2050. Aktualnie plan działań UE schodzi już na szczebel transformacji poszczególnych dziedzin gospodarki, jak m.in. sektor spożywczy, energetyczny, transport, przemysł czy budownictwo oraz w realnym stopniu wpływa na strategie i działania poszczególnych firm.

1. Czy mamy w Polsce klimat na realizację i osiągnięcie celów klimatycznych?
2.Czy osiągnięcie neutralności klimatycznej jest jeszcze na poziomie rozważań strategicznych, czy może schodzi na poziom działań operacyjnych firm?
3.Jakie działania ukierunkowane na neutralność klimatyczną są już realizowane?
4. Wśród 10 najważniejszych rodzajów ryzyka wskazanych w The Global Risks Report 2020 przez Światowe Forum Gospodarcze aż 5 zagrożeń związanych było ze zmianami klimatu. Jakie ma to przełożenie na strategię i funkcjonowanie firm w Polsce?
5. Raiting ESG czyli ocena pozafinansowa przedsiębiorstw, państw i innych organizacji znajduje się wśród kluczowych ocen stosowanych przez inwestorów. Czy również w Polsce?

Prelegenci:

Panel poprowadzi:

Monika Nachyła

Abris Capital Partners
10.30 - 11.00

Przerwa

11:00 - 11:30

Planowanie, zakupy i magazyny w dobie zakłóceń  pandemii. Jak Transformacja KROSS pomogła prześcignąć konkurencję, choć pierwotny plan był inny

więcej...

Kryzysy, w tym COVID niszczą jedne baraże a  stwarzają  okazję innym. 
Taką wygraną, jest bez wątpienia, branża rowerowa. Nie każdy jednak potrafi skorzystać z przepływającej obok okazji. Tego
Tego nie można powiedzieć o Kross, który  wykorzystał swoje 10 minut. 

Jako jedyny od początku pandemii dostarcza do sklepów rowery, podczas gdy inni, w tym światowi potentaci, mają kłopoty z komponentami by produkować.

Jak to zostało zrobione i jakie szczegóły okazały się istotne? 
Co ma z tym  wspólnego interim management, transformacja , elastyczność biznesowa i co one oznaczają na praktyce w polskiej firmie w 2021 roku?
Jak inne firmy mogą skorzystać na lekcji KROSS?

Prelegenci:

Michał Szlachetka

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Kross S.A.

Roman Wendt

SIM Certyfikowany Interim Manager®
11:30 - 12:00

Shadow Management jako skuteczne narzędzie transformacji

więcej...

Prelegenci:

Andrzej Lada – Kubala

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny w Meble Wójcik
12:00 - 12:30

Transformacja strategiczna dojrzałej firmy rodzinnej

więcej...

Zdecydowana większość przedsiębiorstw funkcjonuje latami bez określonej strategii, koncentrując swoją uwagę na działaniach operacyjnych. To podejście bezpieczne, ale nie pozwalające na gwałtowne zmiany w rynkowym układzie sił. Zaprojektowanie i pierwsza faza wdrożenia strategii rynkowej to zawsze okres obarczony określonym ryzykiem – postaw, oczekiwań, a przede wszystkim zmian organizacyjnych. Szczególnie gdy taki proces dotyczy organizacji dojrzałej, o stabilnej pozycji rynkowej i rodzinnym charakterze zarządzania. Prezentując przypadek firmy Instal Projekt, pokażemy nie tylko, jak przygotować firmę do wprowadzenia nowej strategii, na jakie elementy wewnątrz zwrócić uwagę, ale także jak zbudować odpowiednie tempo rozwoju i w mądry sposób zmieniać głęboko zakorzenione przyzwyczajenia. Spróbujemy też odpowiedzieć na następujące pytania:
– jak podejść do strategii, aby wykorzystać optymalnie potencjał przedsiębiorstwa?
– jak chronić rodzinny charakter firmy w procesie transformacji ?
– kiedy wiadomo, że strategia jest właściwym rozwiązaniem
Na przykładzie firmy Instal Projekt pokażemy również kompletny i unikalny proces budowania strategii rynkowej oraz metody jej wdrażania.

Prelegenci:

Jakub Ścierzyński

Zastępca Prezesa ds. Rozwoju Instal - Projekt

Piotr Lutek

Interim Manager
12:30 - 13:00

Budowanie wartości firmy wystawionej na sprzedaż. Case study Toys”R”Us

więcej...

Toys”R”Us specjalizuje się w sprzedaży zabawek oraz produktów dla dzieci i młodzieży. Obecnie firma posiada 16 sklepów rozproszonych po całej Polsce. Trzy lata temu firma przestała istnieć na pięciu europejskich rynkach. W Polsce firma została postawiona w stan upadłości oraz wystawiona na sprzedaż. Podczas wystąpienia opowiem o zarządzaniu firmą skupiając się na 4 obszarach:
1. Jakie działania przekładają się na utrzymanie wartości firmy w opisanej sytuacji?
2. Jakie działania podnoszą jej wartość?
3. Jak efektywnie prowadzić projekt w trzyosobowym składzie: IM w Polsce, GE w USA i syndyk w USA?
4. Postawienie firmy w stan upadłości i wystawienie firmy na sprzedaż – czy jest to projekt dla IM?

Prelegenci:

Jacek Gruchalski

Jacek Gruchalski

SIM Certyfikowany Interim Manager®
13.00 - 14.00

Lunch

14:00 - 14:30

Poszukiwanie szansy na rozwój poprzez akwizycję. Transakcje na zagrożonych aktywach

więcej...

Prelegenci:

Karol Czepukojć

Counsel, Współkierujący Praktyką Restrukturyzacji i Upadłości, Baker McKenzie
14:30 - 15:15

Cyberbezpieczeństwo - jak chronić i rozwijać firmę?

więcej...

Prelegenci:

Włodzimierz Plewczyński

SIM Certyfikowany Interim Manager®
15.15 - 16.10

Pracownik hybrydowego świata. Ryzyka i szanse

więcej...

Analizując przyszłość pracy po doświadczeniu pandemii, na pierwszy plan wybija się kwestia modelu organizacji pracy, czyli poszukiwania odpowiedzi na pytania gdzie, kiedy oraz jak będziemy pracować? To właśnie dyskusja o zyskach, ryzykach, oczekiwaniach i wyzwaniach modelu pracy jest wiodącym tematem ostatnich miesięcy. Trend uelastyczniania miejsca i czasu pracy będzie jeszcze nabierał na sile. O korzyściach ekonomicznych wiemy już sporo, jednak coraz większą uwagę poświęcamy kwestiom jakościowym pracy hybrydowej i zdalnej. Jak budować zespoły, integrować ludzi, budować uczące się organizacje w świecie hybrydy? Jakie są ryzyka i niebezpieczeństwa prawne pracy zdalnej? Coraz bardziej doświadczamy delikatności obszaru relacji ludzkich w zetknięciu z pracą zdalną. Ja świadomie zabezpieczać obszar psychospołeczny i psychofizyczny pracowników zdalnych? Zapraszamy również do dyskusji o tym, dlaczego w tym wszystkim jak bardzo zwraca naszą uwagę różnorodność?

Prelegenci:

Michał Paradowski

Michał Paradowski

Wiceprezes Zarządu, Partner i Współwłaściciel 4Results

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Panel poprowadzi:

Beata Bukowska

Partner Inwenta
16:10 - 16:30

Podsumowanie, podziękowania, zakończenie SIM

więcej...

Kryzysy, w tym COVID niszczą jedne baraże a  stwarzają  okazję innym. 
Taką wygraną, jest bez wątpienia, branża rowerowa. Nie każdy jednak potrafi skorzystać z przepływającej obok okazji. Tego
Tego nie można powiedzieć o Kross, który  wykorzystał swoje 10 minut. 

Jako jedyny od początku pandemii dostarcza do sklepów rowery, podczas gdy inni, w tym światowi potentaci, mają kłopoty z komponentami by produkować.

Jak to zostało zrobione i jakie szczegóły okazały się istotne? 
Co ma z tym  wspólnego interim management, transformacja , elastyczność biznesowa i co one oznaczają na praktyce w polskiej firmie w 2021 roku?
Jak inne firmy mogą skorzystać na lekcji KROSS?

9.00-15.00 (online)

DZIEŃ 2: 3 grudnia

9:00 - 9:15

Powitanie i podsumowanie dnia pierwszego

więcej...

9.15 – 10.15

Interim Management w odsłonach

Finanse, coronavirus i interim management, czyli o zwinnym zarządzaniu projektami IM w szybko zmiennym otoczeniu biznesowym

więcej...

HR Management

więcej...

Prelegenci:

Stanisław Wojnicki

Członek Zarządu SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager®

Sprzedaż i Marketing

więcej...

Transformacja cyfrowa

więcej...

Prelegenci:

Włodzimierz Plewczyński

SIM Certyfikowany Interim Manager®
10:15 - 11:30

Organiczny rozwój to już historia! Jak skutecznie zbudować wartość firmy przed sprzedażą? Jak przyśpieszyć proces integracji po zakupie, aby zyski pojawiły się jak najwcześniej?

więcej...

Prelegenci:

Piotr Burzyński

Piotr Burzyński

Członek Zarządu SIM, Interim Manager
11:30 - 12:15

Panel dyskusyjny: Czy covid był szansą na dostrzeżenie potencjału Interim Managerów?

więcej...

12.15 - 12.30

Przerwa

12:30 - 13:30

Sesja warsztatowa: Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan) – podejście, narzędzia, najczęściej popełniane błędy

więcej...

COVID-19 pokazał, jak istotne jest przygotowanie organizacji do reagowania na sytuacje kryzysowe. Jednym z narzędzi, które wspierają firmy w lepszym odpowiadaniu na niespodziewane i nagłe zdarzenia jest Plan Ciągłości Działania (BCP od angielskich słów Business Continuity Plan)
Ciągłość działania to strategiczna i taktyczna zdolność organizacji do przewidywania i reagowania na incydenty i zakłócenia w prowadzonej działalności, w celu kontynuacji działalności na akceptowalnym, zdefiniowanym poziomie.
Istotą zarządzania ciągłością działania jest:
• Minimalizowanie potencjalnych strat wynikających z przerwania krytycznych procesów biznesowych
• Rozpoznanie podatności organizacji
• Określenie zasobów objętych szczególną ochroną i opracowanie rozwiązań alternatywnych
• Minimalizowanie ryzyka poniesionych strat poprzez wprowadzenie zabezpieczeń minimalizujących ryzyko
• Utrzymanie organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie realizowanych procesów

Warsztat będzie o tym:
• Czym różni się Plan Ciągłości Działania od codziennego zarządzania ryzykiem
• Dlaczego firmy powinny przygotować BCP
• Co powinien zawierać BCP
• Jak zarządzać ciągłością działania
• Jak przeprowadzić analizę wpływu na biznes (BIA)
• Czym jest wskaźnik RTO i jak go liczyć

Prelegenci:

Robert Sroka

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners
13:30 - 14:30

Sesja warsztatowa: Transformacja nie tylko cyfrowa. Zmiany kultury organizacyjnej podstawą udanej transformacji

więcej...

Prelegenci:

Michał Paradowski

Michał Paradowski

Wiceprezes Zarządu, Partner i Współwłaściciel 4Results
14:30 - 15:00

Zakończenie

Wybierz bilet

Bilet basic

299 zł netto
299zł netto plus 23% VAT
 • Udział w 2 dniu konferencji (wydarzenie online)
 • Udział w sesjach warsztatowych online w 2 dniu konfernecji
 • Półroczny dostęp do materiałów z 2 webinarów SIM: "Kluczowe narzędzia transformacji cyfrowej a bezpieczeństwo firm" oraz "Skuteczne transformacje firm – jak skutecznie podnieść wartość firmy i zapewnić jej rozwój".KUP BILET

Bilet standard

599 zł netto
599zł netto plus 23% VAT
 • Dostęp do transmisji online z 1 dnia konferencji w Novotel Warszawa Centrum
 • Udział w 2 dniu konferencji (wydarzenie online)
 • Udział w sesjach warsztatowych online w 2 dniu konfernecji
 • Półroczny dostęp do materiałów konferencyjnych (1 i 2 dzień)
 • Zaproszenie na warsztat SIM "Interim Management ścieżka zawodowa dla doświadczonego menedżera"
 • Zaproszenie na szkolenie SIM "Metodyka Interim Management" wraz certyfikatem uczestnictwa potwierdzającym nabycie wiedzy (moduł z Programu "SIM Certyfikowany Interim Manager®")
 • Półroczny dostęp do materiałów z 2 webinarów SIM: "Kluczowe narzędzia transformacji cyfrowej a bezpieczeństwo firm" oraz "Skuteczne transformacje firm – jak skutecznie podnieść wartość firmy i zapewnić jej rozwój"Kup bilet

Bilet Premium

1299 zł netto
1299zł netto plus 23% VAT
 • Udział w 1 dniu konferencji w Novotel Warszawa Centrum (wydarzenie offline)
 • Zaproszenie na lunch i przerwy kawowe w 1 dniu konferencji w Novotel Warszawa Centrum (wydarzenie offline)
 • Dostęp do transmisji online z 1 dnia konferencji w Novotel Warszawa Centrum
 • Udział w 2 dniu konferencji (wydarzenie online)
 • Udział w sesjach warsztatowych online w 2 dniu konfernecji
 • Półroczny dostęp do materiałów konferencyjnych (1 i 2 dzień)
 • Zaproszenie na 2-godzinne konsultacje z Interim Managerem SIM
 • Zaproszenie na szkolenie SIM "Jak skutecznie wdrożyć Interim Management w firmie"
 • Zaproszenie na warsztat SIM "Interim Management ścieżka zawodowa dla doświadczonego menedżera"
 • Zaproszenie na szkolenie SIM "Metodyka Interim Management" wraz certyfikatem uczestnictwa potwierdzającym nabycie wiedzy (moduł z Programu "SIM Certyfikowany Interim Manager®")
 • Półroczny dostęp do materiałów z 2 webinarów SIM: "Kluczowe narzędzia transformacji cyfrowej a bezpieczeństwo firm" oraz "Skuteczne transformacje firm – jak skutecznie podnieść wartość firmy i zapewnić jej rozwój."

KUP BILET
Partner strategiczny
Partnerzy
Kontakt

Współpraca partnerska

Małgorzata Szafoni
konferencjesim@stowarzyszenieim.org
tel. 22 502 34 70

Informacje organizacyjne 

Natalia Szynkiewicz
konferencjesim@stowarzyszenieim.org
tel. 22 502 34 70

Organizator

Stowarzyszenie Interim Managers
ul. Filtrowa 75/17, Warszawa
stowarzyszenieim.org