Day

27 października, 2020
Niewątpliwie każda transformacja organizacji zawsze jest wyzwaniem dla zarządzających i zespołów, ponieważ jest to proces, w wyniku którego następuje przekształcenie organizacji i wprowadzenie nowego ładu w takich obszarach, jak m.in. organizacja i zarządzanie, kompetencje i kultura pracy, stosowana technologia czy model biznesowy.  Impulsami do zainicjowania procesu transformacji mogą być zarówno czynniki pochodzące ze środka organizacji,...
Read More