Month

listopad 2020
Chyba najbardziej prosty sposób opisu transformacji spotkałem w książce “Beyond performance”. To triada działań: przekonania-zachowania-praktyki. Triada wskazuje zakres ale równocześnie optymalną kolejność działań. Jeśli zacząć od strony praktyk i przy użyciu metod administracyjnych, zmiany zostaną odrzucone jak przeszczep gdy tylko ustanie nacisk administracyjny. Transformacja od strony przekonań będzie  skuteczna oraz trwała. Kierowcy znają (i stosują!) pojęcie “późne zielone” gdy pali się żółte na skrzyżowaniu ze światłami? Wysłanie sygnału...
Read More
  Jednym ze sposobów spojrzenia na transformacje w biznesie jest odniesienie ich do modelu biznesowego. Według jednej z bardziej popularnych definicji Christensena na model biznesowy składają się cztery elementy: Value proposition, Profit formula, Key processes and Key resources, które dodatkowo wzajemnie są powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływują. Podobno Einstein rzekł: “Jeśli miałbym jedną godzinę by zbawić świat, poświęciłbym 59 minut na zdefiniowanie problemu, a jedną...
Read More
Każda nagła zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa i  tzw. warunki kryzysowe bezlitośnie pokazują mocne i słabe strony organizacji. Wtedy to sprawdzają się lub zawodzą dotychczasowe metody zarządzania firmą i procesy decyzyjne, organizacja i kultura pracy czy zabezpieczenie technologiczne.  W tym roku wiele firm – bez względu na wielkość – zostało postawionych przed koniecznością przyspieszonej transformacji wywołanej przez czynnik zewnętrzny, tj. pandemię. W tym roku świat się na chwilę zatrzymał,...
Read More