Interim Manager partnerem w transformacji cyfrowej firm

Chyba najbardziej prosty sposób opisu transformacji spotkałem w książce “Beyond performance”. To triada działań: przekonania-zachowania-praktyki. Triada wskazuje zakres ale równocześnie optymalną kolejność działań. Jeśli zacząć od strony praktyk i przy użyciu metod administracyjnych, zmiany zostaną odrzucone jak przeszczep gdy tylko ustanie nacisk administracyjny. Transformacja od strony przekonań będzie  skuteczna oraz trwała. Kierowcy znają (i stosują!) pojęcie “późne zielone” gdy pali się żółte na skrzyżowaniu ze światłami? Wysłanie sygnału pod groźbą mandatu nie wystarczy. Znają ten mechanizm zmiany Interim Managerowie, którzy dzięki stworzonej przez autorów SIM książce Metodyka Interim Management są w tym kierunku szkoleni oraz certyfikowani przez SIM 

Jeśli zmiana przekonań to zmiany w kulturze firmy, to w tym kontekście jakie elementy składają się na transformację cyfrową i od czego zacząć ?

Cyfryzacja w uproszczeniu to plan podejmowania decyzji w oparciu o dane oraz plan przygotowania danych do decyzji.  Plan decyzji to kim mają być przyszli decydenci, jeśli dziś nimi nie są oraz jakimi danymi, w jakim celu i kto będzie dysponował dla podejmowania (jakich) decyzji. Plan danych w sensie cyfrowym to jakie dane, z jakich źródeł, w jaki sposób i kto będzie zbierał, przetwarzał, wizualizował i przekładał z języka analitycznego na język biznesowy, aby dostarczać narzędzi dla wspomnianych decyzji.

Takie myślenie Interim Managerowie nazwą “myśleniem transformacyjnym”. Jak ono jest istotne mogą podpowiedzieć… dane. Według OECD w roku 2020 światowe dane przetwarzane w sferze konsumenckiej są pięć razy większe niż w sferze biznesowej, a w roku 2022 ta proporcja wzrośnie do siedmiu  – więcej>>

Transformacja zmienia się strategicznie w datyfikację, gdzie dane do podejmowania decyzji sprzedażowych w czasie rzeczywistym znajdują się poza firmą. Na przykład w swoim raporcie firma Deloitte zwraca uwagę że pokolenia młodsze oznaczają uśmiech jako  😉 , podczas gdy starsze jako :=) 

Nie każdy prezes firmy, która nie powstała jako firma cyfrowa, odważy się przystąpić do takich zmian bez wsparcia z zewnątrz. Interim Managerowie są najlepszym źródłem tego wsparcia, są kompetencyjnie osadzeni w strategicznym myśleniu, a wdrożeniowo nakierowani na efekt. W tym roku SIM wraz z Orange wykształcił grupę Interim Managerów transformacji cyfrowej dzięki Cyfrowej Akademii Orange. Interimowie to lekarze firm, którzy – jak lekarze – wciąż się szkolą.

Wracając więc do zmiany kulturowej można myśleć o odniesieniu aktualnej cyfrowej kultury firmy do wzorca zero. W jego skład wejdą praca z informacją (danymi), albo szerzej w ogóle z dostępem oraz używaniem informacji w firmie. Dane mogą być gromadzone lecz nie są związane wyraźnie-obligatoryjnie, systemowo i systematycznie z procesem i jego doskonaleniem. Wzorzec zero dla firmy oznacza że informacja jest dobrem czy atrybutem władzy. W tej firmie decyzje są scentralizowane, a mikrozarządzanie codziennością. 

W tej firmie we wspomnianym planie podejmowania decyzji  musimy umieścić zmianę, w której decyzje po cyfryzacji mają być tam, gdzie dane, czyli zasoby takie, jak: budżet, ludzie oraz informacja. W takim właśnie sensie mówimy o transformacji cyfrowej jako transformacji do kultury delegowania, pracy zespołowej, przywództwa horyzontalnego. 

Specjalistami od tego rodzaju głębokich zmian mogą być wyłącznie ci, którzy już je przeprowadzali  – Interim Managerowie.

Dr Grzegorz Sobiecki
www.bmps.pl
Zarząd Stowarzyszenia Interim Managers SIM

Kup bilet na konferencję