Co to jest transformacja? Czy przed transformacją można się uchronić?

Niewątpliwie każda transformacja organizacji zawsze jest wyzwaniem dla zarządzających i zespołów, ponieważ jest to proces, w wyniku którego następuje przekształcenie organizacji i wprowadzenie nowego ładu w takich obszarach, jak m.in. organizacja i zarządzanie, kompetencje i kultura pracy, stosowana technologia czy model biznesowy.  Impulsami do zainicjowania procesu transformacji mogą być zarówno czynniki pochodzące ze środka organizacji, jak i te zewnętrzne. Z pewnością jednak każda transformacja oparta na wizji i zarządzana strategicznie umożliwia wprowadzenie organizacji i jej zespołów do innej – nowej i trwałej rzeczywistości funkcjonowania.

Współczesny świat nieustająco się zmienia, a globalizacja jest powszechnym zjawiskiem. Digitalizacja i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w organizacji pracy i zarządzaniu powodują, że mamy bieżący dostęp do nieograniczonych zasobów informacji i wiedzy. W efekcie to właśnie transformacje, które nadążają za zmianami otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (a nawet je wyprzedzają!), stwarzają szanse i możliwości dla ciągłego rozwoju ludzi i ich organizacji. 

Czy przed transformacją można się uchronić –  to pytanie, które ciągle powraca w dyskusjach. Uzupełnieniem do niego jest inne pytanie, mianowicie czy można i czy warto chronić się przed transformacją?

Czym jest współczesna transformacja w biznesie i o jej trzech wymiarach: FIRMA, LUDZIE i TECHNOLOGIE będziemy dyskutować już w dniach 1 – 3 grudnia, podczas XI Międzynarodowej Konferencji SIM. Zapraszamy! Kup bilet na konferencję

Małgorzata Szafoni
Interim Manager
Członkini SIM