Transformacja wymuszona pandemią?

Każda nagła zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa i  tzw. warunki kryzysowe bezlitośnie pokazują mocne i słabe strony organizacji. Wtedy to sprawdzają się lub zawodzą dotychczasowe metody zarządzania firmą i procesy decyzyjne, organizacja i kultura pracy czy zabezpieczenie technologiczne. 

W tym roku wiele firm – bez względu na wielkość – zostało postawionych przed koniecznością przyspieszonej transformacji wywołanej przez czynnik zewnętrzny, tj. pandemię. W tym roku świat się na chwilę zatrzymał, aby następnie wejść najpierw w tryb zarządzania kryzysowego, a następnie w procesy transformacji w celu dokonania zmiany, której celem było z jednej strony zapewnienie ciągłości działania, ale również skorzystanie z szans na rozwój w nowych warunkach prowadzenia biznesu. Ostatnie pół roku, to również był czas, w których doświadczeni w zarządzaniu kryzysowym i zarządzaniu zmianą Interim Managerowie stali się istotnym wsparciem dla wielu właścicieli firm. 

Jakiego rodzaju wsparcie Interim Managerów okazało się kluczowe dla polskich przedsiębiorców, z jakich usług najczęściej korzystali i jakie najbardziej docenili? O roli Interim Managera w czasach pandemii będziemy dyskutować już na najbliższej konferencji. Zapraszamy!

Małgorzata Szafoni
Interim Manager

Kup bilet na konferencję