Day

10 listopada, 2020
Chyba najbardziej prosty sposób opisu transformacji spotkałem w książce “Beyond performance”. To triada działań: przekonania-zachowania-praktyki. Triada wskazuje zakres ale równocześnie optymalną kolejność działań. Jeśli zacząć od strony praktyk i przy użyciu metod administracyjnych, zmiany zostaną odrzucone jak przeszczep gdy tylko ustanie nacisk administracyjny. Transformacja od strony przekonań będzie  skuteczna oraz trwała. Kierowcy znają (i stosują!)...
Read More