Day

3 listopada, 2020
Każda nagła zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa i  tzw. warunki kryzysowe bezlitośnie pokazują mocne i słabe strony organizacji. Wtedy to sprawdzają się lub zawodzą dotychczasowe metody zarządzania firmą i procesy decyzyjne, organizacja i kultura pracy czy zabezpieczenie technologiczne.  W tym roku wiele firm – bez względu na wielkość – zostało postawionych przed koniecznością przyspieszonej transformacji wywołanej...
Read More