By

Monika Korczak
  Jednym ze sposobów spojrzenia na transformacje w biznesie jest odniesienie ich do modelu biznesowego. Według jednej z bardziej popularnych definicji Christensena na model biznesowy składają się cztery elementy: Value proposition, Profit formula, Key processes and Key resources, które dodatkowo wzajemnie są powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływują. Podobno Einstein rzekł: “Jeśli miałbym jedną godzinę by zbawić świat, poświęciłbym 59 minut na zdefiniowanie problemu, a jedną...
Read More
Każda nagła zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa i  tzw. warunki kryzysowe bezlitośnie pokazują mocne i słabe strony organizacji. Wtedy to sprawdzają się lub zawodzą dotychczasowe metody zarządzania firmą i procesy decyzyjne, organizacja i kultura pracy czy zabezpieczenie technologiczne.  W tym roku wiele firm – bez względu na wielkość – zostało postawionych przed koniecznością przyspieszonej transformacji wywołanej przez czynnik zewnętrzny, tj. pandemię. W tym roku świat się na chwilę zatrzymał,...
Read More
Pewnie wielokrotnie słyszeliście, że jedyną niezmienną rzeczą jest zmiana, albo znacie słynny tytuł Alana Deutschman’a „Change or die!” – zmień się albo zgiń! Brzmi to jak oczywistość i banał. Pod koniecznością zmiany podpisujemy się aż do momentu, gdy nie zetkniemy się z nią sami.  Zmiana dla wielu organizacji, złożonych z dyrektorów, menedżerów i specjalistów, w różnym stopniu akceptujących zmianę, jest sporym wyzwaniem albo wprost – problemem.  Z ankiety przeprowadzonej klika...
Read More
Niewątpliwie każda transformacja organizacji zawsze jest wyzwaniem dla zarządzających i zespołów, ponieważ jest to proces, w wyniku którego następuje przekształcenie organizacji i wprowadzenie nowego ładu w takich obszarach, jak m.in. organizacja i zarządzanie, kompetencje i kultura pracy, stosowana technologia czy model biznesowy.  Impulsami do zainicjowania procesu transformacji mogą być zarówno czynniki pochodzące ze środka organizacji, jak i te zewnętrzne. Z pewnością jednak każda transformacja oparta na wizji i zarządzana strategicznie umożliwia...
Read More