Największe Wydarzenie Interim Management

Elastyczność i szybkość w adaptacji.

Świat zmienia się coraz szybciej. Biznes musi nadążać za tymi zmianami i dostosowywać się do nowych uwarunkowań prawnych, społecznych, technologicznych, oczekiwań interesariuszy i działań konkurencji. W obliczu pojawiających się wyzwań gospodarczych, elastyczność i szybkość w adaptacji stają się nieodzownymi elementami sukcesu, a Interim Management wyłania się jako kluczowe narzędzie sukcesu.

Im szybsze zmiany tym więcej miejsca dla Interim Managerów!

Zapraszamy do udziału w największym spotkaniu branży interim management w Polsce!

Kompleksowe spojrzenie przez pryzmat

Firmy

  • Skuteczne transformacje firm rodzinnych i właścicielskich organizacji – rola Interim Managerów

Technologii

  • AI, narzędzia transformacji cyfrowej w służbie Interim Managera

Ludzi

  • Wymiar ludzki w skutecznym przeprowadzeniu transformacji firmy
O konferencji

Formuła

Konferencja stacjonarna w Warszawie, warsztaty towarzyszące w formule online

Dyskusje

Dyskusje i rozwiązania w gronie doświadczonych Interim Managerów oraz przedstawicieli biznesu i świata nauki

Praktyka

Rozmawiamy językiem konkretów: projektów, realizowanych inwestycji, szans oraz zagrożeń.

Networking

Doskonała platforma do nawiązywania nowych relacji biznesowych

XIII KONFERENCJA SIM

8.15 - 9.00

Rejestracja

Registration
8.15 - 9.00

Poranny networking przy kawie

Networking session with morning coffee

więcej...

Prowadzący XIII Konferencję SIM

więcej...

9.00 - 9.15

Powitanie i wprowadzenie SIM

więcej...

9:15 - 9:30

Jak wygląda rynek projektów Interim Management w Polsce i na innych rynkach europejskich

What does the Interim Management project market look like today in Poland and Europe

więcej...

Prezentacja wyników najnowszego badania rynku Interim Management SIM/ INIMA 2023/2024

The Status of Interim Management in Poland and in Other European Countries Presentation of SIM and INIMA IM Market Survey results 2023/2024

Prelegenci:

9:30 - 9:50

How can interim managers accelerate changes in the public sector

więcej...

The perspective of the British Interim Management market experience.

Prelegenci:

9:50- 10:40

Panel dyskusyjny: Czynniki wzrostu popytu na projekty Interim Management w Polsce i CEE

Panel discussion: Factors driving the demand for Interim Management projects in Poland and CEE

więcej...

Będziemy rozmawiać:
– jakie firmy dziś decydują się przede wszystkim na wsparcie IM
– co decyduje o udanych projektach Interim Management
– jakie kwalifikacje i kompetencje są szczególnie dziś poszukiwane
– z czego wynikają porażki projektów – jak ich uniknąć
– jak skutecznie pozyskiwać nowe projekty na atrakcyjnych stawkach
– sesja Q&A

Main discussion topics:
– Companies opting for IM support
– What determines successful IM projects,
– Qualifications and competencies that are particularly sought after,
– Reasons for project failures – how to avoid them,
– Effectively acquiring new projects at attractive rates,
– Q&A session

10:40- 10:50

Business as unusual - P3 Group Introduction

więcej...

10.50 - 11.15

Przerwa kawowa

Coffee break
11:15-12:00

Panel dyskusyjny: Rola Interim Managera w skalowaniu i transformacji biznesów rodzinnych i właścicielskich

Panel discussion - The Role of Interim Management in Scaling and Transforming Family and Owner-Operated Businesses

więcej...

Będziemy rozmawiać:
– Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Kiedy warto zaprosić interim managera do własnej firmy
– Specyfika pracy IM w firmach rodzinnych i właścicielskich.
– Kiedy zatrudnienie interim managera się nie powiedzie?

12:00- 12:20

Case study: Jak przyspieszyć integrację firm po zmianach właścicielskich?

więcej...

Dwie rodzime firmy właścicielskie i wiodący europejski producent w branży. Różne style zarządzania, kultury organizacyjne, kompetencje zespołów i oczekiwanie szybkiej unifikacji operacji. Jak i w czym pomógł interim management?

12:20-12:40

case study: Transformation of European multi-site operations by a team of Interim Managers from CE

więcej...

Prelegenci:

12:40 - 13:10

Anatomia Transformacji: wymiar ludzki w skutecznym przeprowadzeniu transformacji firmy

Anatomy of Transformation: The human dimension in effectively conducting company transformations

więcej...

Każdy projekt wiąże się ze zmianą. Powodzenie projektu oznacza, że stan końcowy różni się istotnie od stanu początkowego. Jeśli zmiana jest trwała, możemy mówić o udanej transformacji: organizacja się przemieniła, funkcjonuje teraz inaczej, ma inną trajektorię. Kluczem do takiej przemiany są zmiany w ludziach, w ich nawykach, w ich postawach, w ich wzorcach komunikacji, w sposobach ich działania. Wiemy jednak, jak trudno zmienić nawyki jednej osoby, a tym bardziej całej organizacji.

Wojciech Eichelberger oraz Sergiusz Żemek spróbują odpowiedzieć na pytania o tym :
– co stanowi największe przeszkody w skutecznej transformacji
– co jest absolutnie niezbędne, aby się powiodła
– jakie jest znaczenie kultury organizacyjnej
– jaką role w tej mierze ma do odegrania interim menedżer
– i jakich kompetencji do tego potrzebuje

13:10 -14:10

Lunch

14:10-15:10

Sesje warsztatowe: kluczowe dziś tematy dla branży Interim Management

Workshop session: Key Topics for Interim Management Today
Sala A

Skalowanie biznesów właścicielskich i rodzinnych – ekspansja jako obszar działań Interim Managementu

więcej...

Skuteczna komercjalizacja i wsparcie rozwoju startupów z udziałem Interim Managerów

Sala B

Interim Manager w spółkach skarbu Państwa – czyli jak skutecznie przyspieszyć transformację

Od adepta do mistrza, jak budować swoją pozycję, wiarygodność i skuteczność w projektach interim management

więcej...

Sala C

ESG - nowe wyzwania dla Interim Managerów

International opportunities for Interim Managers cross border cooperation

15:15 - 16:15

Interim Management w praktycznych odsłonach

Interim Management in practical versions
15:10 - 15:30
Sala A

Case study: Od wątpliwości do odważnych działań. Jak Goodvalley stało się Doliną Dobra?

więcej...

Sala B

A CORPORATE CULTURE JOURNEY FROM CENTRAL EUROPE TO BURMA Fascinating examples of the true depth of cross-cultural differences and how to leverage them

więcej...

Sala C

Łańcuch wartości – różne widma w pryzmacie ESG

więcej...

15:30 - 15:50
Sala A

Jak rozwijać biznes za wschodnią granicą?

więcej...

Sala B

Importance of culture in international interim management. Turnaround of a distressed company in Bahrain

więcej...

Sala C

AI w służbie Interim Managera

więcej...

15:50 - 16:10
Sala A

Jak “nie zrobić korporacji” - czego firmy rodzinne i właścicielskie obawiają się w projektach Interim Management?

więcej...

Sala B

Leveraging Cultural Diversity to Strengthen International Sales Growth

więcej...

Sala C

Pierwsze kroki w projektach Interim Management. Jak najlepiej rozpocząć karierę Interim Managera?

więcej...

Bazując na naszych osobistych doświadczeniach powiemy, jak można rozpocząć działalność jako Interim Manager, z czym trzeba się zmierzyć i kto nam może pomóc.

16:20-16:50

Podsumowanie sesji warsztatowych

16:50-17:00

Zakończenie konferencji

17:00-18:00

indywidualne sesje z providerami projektów Interim Management

Individual sessions with service providers

Warsztaty towarzyszące

12.03.2024, godz. 16:00-18:00, online

How to compete as an interim manager on the European market

więcej...

Bullet points:
– marketing presence (web, social media, on-line, off-line, etc )
– your presentation – profile/ cv
– selection process and interviews in an international landscape
– contract negotiation
– mistakes to avoid

What you will learn:
You will learn the key differences how to position yourself on the European market, how to perform interviews with various decision makers of international clients, and how to properly present and sustain your value = daily rate.
The team of CE Interim is happy to share their experience from hundreds of successful international projects, lessons learned and expectations on the near future.

Prowadzący:

14.03.2024, godz. 16:00-18:00, online

Jak budować efektywne relacje na styku IM - Zarząd? Wychodzenie z ról w trójkącie dramatycznym

więcej...

Zjawisko trzech ról w trójkącie dramatycznym opisane zostało wiele lat temu przez Stephena Karpmana. Pomimo upływu czasu mechanizm wchodzenia w role jest nadal aktualny i dotyczy każdego z nas. Im więcej presji, braku jasnych ustaleń, niewiadomych, tym większe prawdopodobieństwo wejścia w role trójkąta dramatycznego: Ofiary, Prześladowcy i Ratownika. Regułą jest to, że na pewnym etapie bliżej nam do jednej z tych ról. Regułą jest również to, że zjawisko trójkąta dramatycznego występuje w każdej organizacji, a konsekwencje zawsze są kosztochłonne.

Pytanie brzmi: którą rolę najczęściej przyjmujesz? A do której z tych ról zapraszasz innych? Jakie role w trójkącie dramatycznym często wybierają przedstawiciele IM i Zarządu?

Podczas warsztatu dowiesz się:
– Jakie zachowania charakteryzują role z trójkąta dramatycznego na gruncie organizacji?
– Którą z tych ról możesz preferować, kiedy jako IM wchodzisz do organizacji?
– Jak wejście w każdą z ról wpływa na komunikację i efektywność prowadzonych projektów?
– Jak ustrzec się przed „trójkątem dramatycznym”?

Udział w warsztacie pozwoli Ci poszerzyć wiedzę o nieefektywnych rolach, w które każdy wchodzi oraz uzyskać pakiet narzędzi wspierających Twoją pracę w roli IM

Zaproponowane treści opierają się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym prowadzącej oraz na konstruktach, które razem z Elżbietą Stelmach opisała w bestsellerowej książce: „13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce”.

19.03.2024, godz. 16:00-18:00, online

Jak przygotować firmę do utrzymania efektów wypracowanych wspólnie z interim managerem?

więcej...

Podczas warsztatu dowiesz się:
– Dlaczego warto myśleć o sukcesji dla interima od samego początku projektu?
– Jak znaleźć w zespole osoby, które mają potencjał do kontynuowania transformacji rozpoczętej przez interima?
– Jak w codziennej pracy obudzić w pracownikach ukryte moce?
– Jakie kompetencje są konieczne w projekcie, aby transformacja nie zakończyła się wraz z odejściem interima?

Podczas warsztatu będzie przestrzeń do podzielenia się swoimi doświadczeniami, wynikającymi z różnorodnych projektów ( gap management, strategia, budowanie działu / obszaru / organizacji od zera ).

Po warsztacie będziesz:
– znać narzędzia do identyfikowania osób, które mogą kontynuować zmianę;
– wiedzieć, jak wykorzystać w praktyce sposoby sprawdzania gotowości pracownika do nowej roli;
– wiedzieć, jaka jest Twoja kompetencja do wprowadzania “trwałej” zmiany.

26.03.2024, godz. 16:00-18:00, online

Skuteczność zarządzania w oparciu o Model „Harmonic Management” – o szybkiej i skutecznej zmianie w organizacji

więcej...

W projekcie IM mamy niewiele czasu, zwykle 6-9 miesięcy, na osiągnięcie widocznych i trwałych efektów, jednocześnie zastana sytuacja jest często bardzo złożona. Na dodatek nie znamy organizacji ani wielu uwarunkowań właściwych danej niszy, nie znamy poszczególnych ludzi, procesów, systemów, dynamiki społecznej ani kultury w danej organizacyjnej. W takich warunkach niezbędnym jest, aby IM inwestował swoją energię tam, gdzie leżą rzeczywiste źródła dysfunkcji czy przeszkód w osiąganiu zamierzonych celów – rozproszenie uwagi i działań na usuwanie symptomów zamiast przyczyn grozi niepowodzeniem projektu w określonych ramach czasowych. A przecież IM, nie dość, że musi umieć zidentyfikować niewidzialne przeszkody, to jeszcze uruchomić proces zmian i pokonać wszystkie kolejne, które w procesie zmian się pojawią i go będą hamować. Skuteczność jest kluczem.

Podczas warsztatu dowiesz się:
– jak metodycznie diagnozować sytuację na wszystkich kluczowych płaszczyznach
– jak projektować realistyczny plan działań w oparciu o dostępne zasoby
– jak realizować plan pomimo pojawiających się nowych przeszkód
– jak doprowadzać do zamierzonego efektu używając wszelkich dostępnych menedżerowi metod oddziaływania
– jak utrwalać skutki zmiany dając możliwość bezpiecznego wycofania się Interim Managera i zakończenia projektu

Udział w warsztacie pozwoli Ci rozszerzyć instrumentarium, którym możesz się posługiwać w różnorodnych projektach IM.
Warsztat opiera się o Model „Harmonic Management” wypracowany w licznych projektach IM, przeprowadzonych głównie w roli Dyrektora Generalnego na przestrzeni kilkunastu lat przez prowadzącego w firmach w kryzysie lub wymagających szybkiej zmiany.

Prowadzący:

04.04.2024, godz. 16:00-18:00, online

Po co Interim Managerowi Change Management?

więcej...

Podczas warsztatu dowiesz się:
– Dlaczego warto do zmian podchodzić metodycznie
– Jak się przygotować, o czym pamiętać, czego nie pomijać
– Jak model #ADKAR może pomóc oswoić nawet najtrudniejsze zmiany

Po warsztacie będziesz:
– znać podstawowe narzędzia do ułożenia zmian w organizacji
– znać kluczowe role i zadania, jakie koniecznie trzeba przygotować i zaplanować
– znać typowe przejawy oporu wobec zmian i wiedzieć co trzeba zrobić

11.04.2024, godz. 16:00-18:00, online

Jak odpowiadać na trudne pytania?

więcej...

Strach przed trudnymi pytaniami lub werbalnym atakiem towarzyszy wielu osobom. Czy chodzi o wywiad w radiu, trudne pytania od rady nadzorczej czy niby niewinnie zadane pytanie o przewidywane zwolnienia. Czasami ogarnia nas lęk przed tym, że nie będziemy znać odpowiedzi albo obawa, że nieumiejętnie ubierzemy nasze myśli w słowa i nie zostaniemy zrozumiani. Są też osoby, które świetną odpowiedź wymyślają dopiero kilka godzin po spotkaniu. Nie musi tak być. Politycy, dziennikarze i managerowie największych firm mają wypracowane wzorce i schematy odpowiedzi, które ratują ich w trudnych sytuacjach. Te same użyteczne wzorce i schematy poznają i przetestują uczestnicy szkolenia.

Po warsztacie uczestnicy będą umieli:
· Radzić sobie z uczuciem lęku i strachu przed trudnymi pytaniami
· Odpowiedzieć na każde, nawet najtrudniejsze pytanie pokazując kompetencje i pewność siebie.
· Przygotować interesującą wypowiedź, udzielić wywiadu, wziąć udział w audycji radiowej lub panelu dyskusyjnym
· Wzbudzać u słuchaczy określone emocje: strach, ulgę, zadowolenie i radość.

zakończyliśmy sprzedaż

Bilety

SOLD OUT
Informujemy, że bilety zostały wyprzedane.
Partnerzy Strategiczni
Partnerzy
Kontakt

Współpraca partnerska

Oliwia Ojrzyńska
konferencjesim@stowarzyszenieim.org
tel. 22 502 34 70

Informacje organizacyjne 

Natalia Szynkiewicz
konferencjesim@stowarzyszenieim.org
tel. 22 502 34 70

Organizator

Stowarzyszenie Interim Managers
ul. Filtrowa 75/17, Warszawa
stowarzyszenieim.org