Scenariusze właścicielskie

„Kiedy wieją wiatry zmian, niektórzy budują mury, inni budują wiatraki”

Doświadczenie COVID-19 skłania organizacje do postawienia strategicznych pytań:

 • Kim jesteśmy?
 • Jak działamy?
 • Jak będziemy się rozwijać?

Odpowiedzi na te pytania pomagają ukształtować firmy funkcjonujące w post pandemicznej rzeczywistości. Zamiast stawiać pytanie, czy lub kiedy gospodarki na całym świecie wyjdą z kryzysu, my podczas konferencji zaprosimy do dyskusji o tym, jak to wyjście uczynić najbardziej efektywnym dla firm. Dlatego kluczowym elementem tegorocznej konferencji będzie pięć case study zaprezentowanych w strategicznym ujęciu z towarzyszącą im dyskusją o strategiach właścicielskich.

Kompleksowe spojrzenie przez pryzmat

Firmy

 • Scenariusze właścicielskie w rzeczywistości New Normal
 • Skuteczne transformacje organizacji – co jest kluczem do zmiany?
 • Zmiany klimatu – jak wpływają na strategię i działalność operacyjną firm

Technologii

 • Cyberbezpieczeństwo – jak chronić i rozwijać firmy?
 • Kluczowe narzędzia cyfrowej transformacji
 • Interim Manager w projektach transformacji cyfrowej

Ludzi

 • Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w formule hybrydowej
 • Kluczowe aspekty psychologiczne i prawne pracy zdalnej
 • Rola Interim Manager w procesie budowania efektywności pracowników/zespołów/firm
 • Siła różnorodnych zespołów
O konferencji

Formuła

I dzień: spotkanie w Hotelu Novotel Centrum Warszawa. II dzień: spotkanie online

Dyskusje

Dyskusje i rozwiązania omawiane w grupie Top Managementu

Praktyka

Rozmawiamy językiem konkretów: projektów, realizowanych inwestycji, szans oraz zagrożeń.

Sesje wprowadzające

Spotkania online przygotowujące do tematyki konferencyjnej

XII KONFERENCJA SIM

Scenariusze właścicielskie – od strategii do sukcesu w nowej rzeczywistości
9.00-17.00 (Hotel Novotel Centrum)

DZIEŃ 1: 2 grudnia

Prowadzenie konferencji

więcej...

Prelegenci:

No personnel found, please create the personnel post to use the item.
8.15 - 9.00

Rejestracja oraz poranny networking przy kawie

9.00 - 9.15

Powitanie i wprowadzenie SIM

więcej...

9:15 - 9:30

Zmiana klimatu. Czy polskie firmy stać na bezczynność?

więcej...

Pandemia, kataklizmy, ekstremalne zjawiska pogodowe i związane z nimi braki wody czy niszczenie infrastruktury sprawiają, że większość z nas ma już świadomość, że kryzys klimatyczny i utrata bioróżnorodności stanowią poważne ryzyko biznesowe. Równolegle, UE wprowadza kolejne regulacje związane z Europejskimi Zielonym Ładem, który ma w niedługiej przyszłości przestawić gospodarkę kontynentu na zielone tory. To wyzwanie, ale też wielka szansa dla biznesu, aby wypłynął na tej fali na nowe, szerokie wody. Kluczem do sukcesu jest dobre zrozumienie trendów i wyprzedzanie ich tak, aby znaleźć się wśród liderów zmian i wyznaczać standardy dla innych. Prośrodowiskowa zmiana to działanie, które jest dobre dla planety, korzystne dla biznesu i oczekiwane przez konsumentki oraz konsumentów.

Prelegenci:

Mirosław Proppe

Prezes Zarządu Fundacja WWF Polska
9.30 - 10.30

Panel prezesów: Czy mamy klimat na cele klimatyczne? Strategie, modele biznesowe, operacyjne

więcej...

Zgodnie z wymogami Porozumienia Paryskiego UE przedstawiła strategię redukcji emisji i plany w dziedzinie klimatu, zobowiązując państwa członkowskie do ograniczenia emisji o 55% do 2030 r., a o neutralności klimatycznej zrobiło się jeszcze bardziej głośno, gdy w 2020 r. Unia Europejska ogłosiła plan osiągnięcia neutralności klimatycznej z realizacją do roku 2050. Aktualnie plan działań UE schodzi już na szczebel transformacji poszczególnych dziedzin gospodarki, jak m.in. sektor spożywczy, energetyczny, transport, przemysł czy budownictwo oraz w realnym stopniu wpływa na strategie i działania poszczególnych firm.

• Czy mamy w Polsce klimat na realizację i osiągnięcie celów klimatycznych?
• Czy osiągnięcie neutralności klimatycznej jest jeszcze na poziomie rozważań strategicznych, czy może schodzi na poziom działań operacyjnych firm?
• Jakie działania ukierunkowane na neutralność klimatyczną są już realizowane?
• Wśród 10 najważniejszych rodzajów ryzyka wskazanych w The Global Risks Report 2020 przez Światowe Forum Gospodarcze aż 5 zagrożeń związanych było ze zmianami klimatu. Jakie ma to przełożenie na strategię i funkcjonowanie firm w Polsce?
• Raiting ESG czyli ocena pozafinansowa przedsiębiorstw, państw i innych organizacji znajduje się wśród kluczowych ocen stosowanych przez inwestorów. Czy również w Polsce?

Prelegenci:

Wojciech Derda

Prezes Zarządu teamtechnik Production Technology

Dominika Bettman

Dyrektor Generalna Microsoft Polska

Krzysztof Bałanda

Dyrektora Zarządzający PU Hetman

Panel poprowadzi:

Monika Nachyła

Partner, Abris Capital Partners
10.30 - 11.00

Przerwa

11:00 - 11:30

Planowanie, zakupy i magazyny w dobie zakłóceń  pandemii. Jak Transformacja KROSS pomogła prześcignąć konkurencję, choć pierwotny plan był inny

więcej...

Kryzysy, w tym COVID niszczą jedne baraże a  stwarzają  okazję innym. 
Taką wygraną, jest bez wątpienia, branża rowerowa. Nie każdy jednak potrafi skorzystać z przepływającej obok okazji. Tego
Tego nie można powiedzieć o Kross, który  wykorzystał swoje 10 minut. 

Jako jedyny od początku pandemii dostarcza do sklepów rowery, podczas gdy inni, w tym światowi potentaci, mają kłopoty z komponentami by produkować.

Jak to zostało zrobione i jakie szczegóły okazały się istotne? 
Co ma z tym  wspólnego interim management, transformacja , elastyczność biznesowa i co one oznaczają na praktyce w polskiej firmie w 2021 roku?
Jak inne firmy mogą skorzystać na lekcji KROSS?

Prelegenci:

Michał Szlachetka

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Kross S.A.

Roman Wendt

Członek Rady Dyrektorów SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager®
11:30 - 12:00

Shadow Management jako skuteczne narzędzie transformacji

więcej...

Shadow Management to znane od lat narzędzie. Korzysta z niego wiele firm w krajach wysoko rozwiniętych. Niestety w Polsce jest to narzędzie ciągle mało popularne, a szkoda bo uzyskiwane efekty przy właściwym zdefiniowaniu celu i doborze „mentora” mogą być znacznie bardziej korzystne dla przedsiębiorstwa niż klasyczne szkolenia.

Meble Wójcik od blisko dwóch lat używa Shadow Management-u w ramach programu transformacji organizacji i budowana ładu korporacyjnego. Podczas prelekcji podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami. Powiemy, jaki wpływ na organizacje miał Shadow Management w obszarze Zarządzania Fabryką, Działu Utrzymania Ruchu, Działu Technicznego w tym komórek BHP, PPOZ, Środowisko, Inwestycje. Powiemy również o naszych planach dotyczących Shadow Management-u w obszarze Zakupów i Zaopatrzenia.

Prelegenci:

Tomasz Skupień

Interim Manager, Shadow Manager

Andrzej Lada – Kubala

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny w Meble Wójcik
12:00 - 12:30

Transformacja strategiczna dojrzałej firmy rodzinnej

więcej...

Zdecydowana większość przedsiębiorstw funkcjonuje latami bez określonej strategii, koncentrując swoją uwagę na działaniach operacyjnych. To podejście bezpieczne, ale nie pozwalające na gwałtowne zmiany w rynkowym układzie sił. Zaprojektowanie i pierwsza faza wdrożenia strategii rynkowej to zawsze okres obarczony określonym ryzykiem – postaw, oczekiwań, a przede wszystkim zmian organizacyjnych. Szczególnie gdy taki proces dotyczy organizacji dojrzałej, o stabilnej pozycji rynkowej i rodzinnym charakterze zarządzania. Prezentując przypadek firmy Instal Projekt, pokażemy nie tylko, jak przygotować firmę do wprowadzenia nowej strategii, na jakie elementy wewnątrz zwrócić uwagę, ale także jak zbudować odpowiednie tempo rozwoju i w mądry sposób zmieniać głęboko zakorzenione przyzwyczajenia. Spróbujemy też odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jak podejść do strategii, aby wykorzystać optymalnie potencjał przedsiębiorstwa?
• Jak chronić rodzinny charakter firmy w procesie transformacji ?
• Kiedy wiadomo, że strategia jest właściwym rozwiązaniem
Na przykładzie firmy Instal Projekt pokażemy również kompletny i unikalny proces budowania strategii rynkowej oraz metody jej wdrażania.

Prelegenci:

Jakub Ścierzyński

Zastępca Prezesa ds. Rozwoju Instal - Projekt

Piotr Lutek

Interim Manager
12:30 - 13:00

Polski Ład, czyli jak zmiany podatkowe wpłyną na sytuację pracowników i współpracowników polskich firm?

więcej...

Polski Ład podatkowy został opublikowany w Dzienniku Ustaw i 1 stycznia 2022 r. stanie się on obowiązującym prawem. Czy nowe przepisy będą miały materialny wpływ na sytuację kluczowych pracowników i współpracowników polskich firm? Co to oznacza w wartościach brutto / netto dla tych osób? Jak Polski Ład wpłynie na sytuację pracodawców? Jakie są aktualne trendy i oczekiwania rynkowe?

Swoimi obserwacjami i doświadczeniami w tej materii podzieli się z nami wieloletni praktyk – doradca podatkowy aktywnie uczestniczący w konsultacjach publicznych dotyczących Polskiego Ładu.

Prelegenci:

Michał Wodnicki

Partner w Crido
13.00 - 14.00

Lunch

14:00 - 14:30

W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych: nabycie przedsiębiorstwa w restrukturyzacji sądowej, upadłości lub egzekucji

więcej...

Prelegenci:

Karol Czepukojć

Counsel, Współkierujący Praktyką Restrukturyzacji i Upadłości, Baker McKenzie
14:30 - 15:15

Cyberbezpieczeństwo - jak chronić i rozwijać firmę?

więcej...

W trakcie krótkiego spotkania praktycy biznesu poruszą kwestie związane z cyberbezpieczeństwem w trzech perspektywach.
• Jak jest? – jak obecnie wygląda sytuacja w kontekście zagrożeń i szans związanych z narzędziami cyfrowymi.
• Co nas czeka ,co przyniesie przyszłość? -nowe wyzwania, nowe regulacje (dyrektywa NIS 2) i nowe szanse na rozwój biznesu.
• Co robić? -kilka praktycznych porad i spostrzeżeń związanych z praktycznym i skutecznym zarządzaniem biznesem w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Punktem wspólnym będzie odniesienie do prawdziwych projektów biznesowych.

Niewątpliwym walorem spotkanie będzie zarządczy punkt widzenia. Uczestnicy zarządzali wieloma projektami biznesowymi i mają świadomość tego, jakie są czynniki tak sukcesu jak i porażki.

Prelegenci:

Tomasz Matuła

Information and Technology Executive, Business & ICT Advisor, Interim Manager

Marcin Ledworowski

Członek Zarządu Banku Pocztowego

Włodzimierz Plewczyński

SIM Certyfikowany Interim Manager®
15.15 - 16.10

Pracownik hybrydowego świata. Ryzyka i szanse

więcej...

Analizując przyszłość pracy po doświadczeniu pandemii, na pierwszy plan wybija się kwestia modelu organizacji pracy, czyli poszukiwania odpowiedzi na pytania gdzie, kiedy oraz jak będziemy pracować? To właśnie dyskusja o zyskach, ryzykach, oczekiwaniach i wyzwaniach modelu pracy jest wiodącym tematem ostatnich miesięcy. Trend uelastyczniania miejsca i czasu pracy będzie jeszcze nabierał na sile. O korzyściach ekonomicznych wiemy już sporo, jednak coraz większą uwagę poświęcamy kwestiom jakościowym pracy hybrydowej i zdalnej. Jak budować zespoły, integrować ludzi, budować uczące się organizacje w świecie hybrydy? Jakie są ryzyka i niebezpieczeństwa prawne pracy zdalnej? Coraz bardziej doświadczamy delikatności obszaru relacji ludzkich w zetknięciu z pracą zdalną. Ja świadomie zabezpieczać obszar psychospołeczny i psychofizyczny pracowników zdalnych? Zapraszamy również do dyskusji o tym, dlaczego w tym wszystkim jak bardzo zwraca naszą uwagę różnorodność?

Prelegenci:

Dorota Zdun-Angotti

Regional Credit Management Services Director Central & Eastern Europe at Coface

Krzysztof Wiśniak

Starszy Kierownik Personalny, Allegro.pl

Adam Mikoś

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Pracy, DHL Parcel Polska

Michał Paradowski

Wiceprezes Zarządu, Partner i Współwłaściciel 4Results

Panel poprowadzi:

Beata Bukowska

Partner Inwenta
16:10 - 16:30

Podsumowanie, podziękowania, zakończenie SIM

więcej...

9.00-15.00 (online)

DZIEŃ 2: 3 grudnia

Prowadzenie konferencji

więcej...

Prelegenci:

Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki

Doctor of Business Administration SBS Swiss Busisness School in Zurich
9:00 - 9:15

Powitanie i podsumowanie dnia pierwszego

więcej...

Prelegenci:

Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki

Doctor of Business Administration SBS Swiss Busisness School in Zurich
9.15 – 10.15

Interim Management w odsłonach

Finanse, coronavirus i interim management, czyli o zwinnym zarządzaniu projektami IM w szybko zmiennym otoczeniu biznesowym

więcej...

Prelegenci:

Marek Jan Szala

Interim manager, doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

Od zarządzania pokoleniami po zwolnienia grupowe – różnorodność projektów interimowych HR w firmie

więcej...

Prelegenci:

Stanisław Wojnicki

Członek Zarządu SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager®

Interim Management w Sprzedaży – dlaczego warto korzystać ze wsparcia IM w sytuacji kryzysowej i dlaczego jeszcze bardziej zanim kryzys nadejdzie

więcej...

Prelegenci:

Maciej Kałek

Interim Sales Director

Transformacja cyfrowa prawdziwa historia współpracy

więcej...

• Dawid i Goliat- czy jest szansa na obopólne zwycięstwo?
• Czy duża korporacja może się czegokolwiek nauczyć od małej firmy?
• Jak transformacja cyfrowa wpłynęła na relacje biznesowe?
• Wypracowane zasady współpracy.

Prelegenci:

Włodzimierz Plewczyński

SIM Certyfikowany Interim Manager®
10:15 - 11:30

Organiczny rozwój to już historia! Jak skutecznie zbudować wartość firmy przed sprzedażą? Jak przyśpieszyć proces integracji po zakupie, aby zyski pojawiły się jak najwcześniej?

więcej...

Rozwój organiczny jest najczęściej stosowaną strategią wzrostu firm. Jednak na szybko zmieniającym się rynku może być też ograniczeniem. Coraz więcej firm dostrzega potencjał skalowania biznesu poprzez zakup firm. To też jedno z lepszych rozwiązań w przypadku wchodzenia na nowe, zagraniczne rynki. M&A to również dobra strategia działania w sytuacji pojawienia się na rynku silnej konkurencji?

• Co decyduje o wartości firmy?
• Jak przygotować się do sprzedaży lub zakupu ?
• Jak przyśpieszyć i zoptymalizować proces integracji?

Podczas sesji poznamy doświadczenia przedsiębiorców, którzy mają za sobą udane transakcje sprzedaży własnych biznesów, funduszu Private Equity oraz doświadczonych interim managerów specjalizujących się w projektach M&A.

Prelegenci:

Tomasz Zembrzycki

CTO & Cofounder, Time2Shine Detailers

Dawid Walendowski

Senior Advisor, Argen Partners

Panel poprowadzą:

Piotr Burzyński

Piotr Burzyński

Prezes Zarządu SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager®

Waldemar Skorupka

Doradca Strategiczny, Interim CEO, Partner Inwenta Interim
11.30 - 12.15

Panel dyskusyjny: Skuteczne zarządzanie scenariuszami, których nikt nie przewidział. Czy doświadczenia ostatnich miesięcy staną się szansą na wykorzystanie potencjału Interim Managerów?

więcej...

Interim Management to jedno z bardziej efektywnych narzędzi zarządzania firmą w sytuacji intensywnych często nieprzewidywalnych zmian. W ostatnim roku firmy bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich kilkudziesięciu latach doświadczyły niestabilności środowiska w którym działają. Nic też nie wskazuje, aby nadchodzące miesiące miały być spokojniejsze.

W konfrontacji ze zmiennością, niepewnością, nowym, kompetencje interim managera wpisują się w oczekiwania dzisiejszych przedsiębiorstw. To właśnie interim manager spotkał się z dużą liczbą zmian, wyzwaniami różnych branż i trudnych sytuacji. Czy doświadczenia ostatnich miesięcy oraz zachodzące zmiany są szansą na większe dostrzeżenie i skorzystanie z doświadczenia i potencjału, jaki oferują Interim Manager’s? Zapraszamy do udziału w panelu.

Prelegenci:

Henryk Mruk

Profesor nauk ekonomicznych; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Grzegorz Łajca

Grzegorz Łajca

Prezes Zarządu Akomex Group

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Monika Buchajska-Wróbel

Wiceprezes Zarządu SIM

Panel poprowadzi:

Marzenna Tusza

Partner Inwenta Interim Partners, SIM Certyfikowany Interim Manager®
12.15 - 12.30

Przerwa

12:30 - 13:30

Sesja warsztatowa: Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan) – podejście, narzędzia, najczęściej popełniane błędy

więcej...

COVID-19 pokazał, jak istotne jest przygotowanie organizacji do reagowania na sytuacje kryzysowe. Jednym z narzędzi, które wspierają firmy w lepszym odpowiadaniu na niespodziewane i nagłe zdarzenia jest Plan Ciągłości Działania (BCP od angielskich słów Business Continuity Plan)
Ciągłość działania to strategiczna i taktyczna zdolność organizacji do przewidywania i reagowania na incydenty i zakłócenia w prowadzonej działalności, w celu kontynuacji działalności na akceptowalnym, zdefiniowanym poziomie.
Istotą zarządzania ciągłością działania jest:
• Minimalizowanie potencjalnych strat wynikających z przerwania krytycznych procesów biznesowych
• Rozpoznanie podatności organizacji
• Określenie zasobów objętych szczególną ochroną i opracowanie rozwiązań alternatywnych
• Minimalizowanie ryzyka poniesionych strat poprzez wprowadzenie zabezpieczeń minimalizujących ryzyko
• Utrzymanie organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie realizowanych procesów

Warsztat będzie o tym:
• Czym różni się Plan Ciągłości Działania od codziennego zarządzania ryzykiem
• Dlaczego firmy powinny przygotować BCP
• Co powinien zawierać BCP
• Jak zarządzać ciągłością działania
• Jak przeprowadzić analizę wpływu na biznes (BIA)
• Czym jest wskaźnik RTO i jak go liczyć

Prelegenci:

Robert Sroka

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners
13:30 - 14:30

Sesja warsztatowa: Transformacja nie tylko cyfrowa. Zmiany kultury organizacyjnej podstawą udanej transformacji

więcej...

Nowa rzeczywistość zwykle skłania do refleksji lub działania. Zamiast się zastanawiać, podejmujmy próby, aby osiągać stale rezultaty!

• Jak to jednak robić? Podczas warsztatu odpowiemy na pytania:
• Jak efektywnie prowadzić procesy sprzedaży i procesy operacyjne w New Normal?
• Jak korzystać z nowych technologii, a jednocześnie rozwijać nową, bardziej skuteczną kulturę pracy?
• Jak uczyć się nowych nawyków, sposobów działania, metod pracy, aby zawsze na czas dostarczać pożądany rezultat?

Prelegenci:

Patrycjusz Skakuj

Konsultant, Interim Manager, Trener

Michał Paradowski

Wiceprezes Zarządu, Partner i Współwłaściciel 4Results
14:30 - 15:30

Sesja warsztatowa: Praca zdalna – błędy i wyzwania pracodawców

więcej...

Praca zdalna jest obecnie standardem w wielu firmach. Wciąż jednak nie doczekała się regulacji ustawowych. Jakie wyzwania prawne stawia przed pracodawcami? Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy w tym zakresie? Czego nauczyło nas doświadczenie z pracy na home office?

Podczas warsztatu omówimy również następujące zagadnienia:
• kontrola pracowników podczas pracy zdalnej i kontrola czasu pracy
• wypowiedzenie umowy online
• prawo do bycia offline
• regulacje wewnętrzne pracodawcy
• pracy zdalna na kwarantannie
• system pracy hybrydowej
• inne problemy pracodawców w dobie COVID-19

Prelegenci:

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global
15:30 - 16:30

Rola interim Managera w zmianach w organizacjach

więcej...

Dlaczego jedne zmiany i transformacje się udają, a inne nie?
Jakie są kluczowe czynniki sukcesu?
Co działa, a co jest tylko mitem?
Na co koniecznie trzeba uważać?
Jak Interim Manager powinien rozmawiać z Szefem Projektu – ze Sponsorem?

Prelegenci:

No personnel found, please create the personnel post to use the item.
16:30 - 17:00

Zakończenie

więcej...

Prelegenci:

Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki

Doctor of Business Administration SBS Swiss Busisness School in Zurich
Wybierz bilet

Bilet basic on-line

299 zł netto
299zł netto plus 23% VAT
 • Udział w 2 dniu konferencji (wydarzenie online)
 • Udział w sesjach warsztatowych online w 2 dniu konfernecji
 • Półroczny dostęp do materiałów z 2 webinarów SIM: "Kluczowe narzędzia transformacji cyfrowej a bezpieczeństwo firm" oraz "Tajna broń w rękach Prezesa w podnoszeniu wartości firmy".SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA

Bilet standard on-line

599 zł netto
599zł netto plus 23% VAT
 • Dostęp do transmisji online z 1 dnia konferencji w Novotel Warszawa Centrum
 • Udział w 2 dniu konferencji (wydarzenie online)
 • Udział w sesjach warsztatowych online w 2 dniu konfernecji
 • Półroczny dostęp do materiałów konferencyjnych (1 i 2 dzień)
 • Zaproszenie na warsztat SIM "Interim Management ścieżka zawodowa dla doświadczonego menedżera"
 • Zaproszenie na szkolenie SIM "Metodyka Interim Management" wraz certyfikatem uczestnictwa potwierdzającym nabycie wiedzy (moduł z Programu "SIM Certyfikowany Interim Manager®")
 • Półroczny dostęp do materiałów z 2 webinarów SIM: "Kluczowe narzędzia transformacji cyfrowej a bezpieczeństwo firm" oraz "Tajna broń w rękach Prezesa w podnoszeniu wartości firmy"SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA

Bilet Premium

1299 zł netto
1299zł netto plus 23% VAT
 • Udział w 1 dniu konferencji w Novotel Warszawa Centrum (wydarzenie offline)
 • Zaproszenie na lunch i przerwy kawowe w 1 dniu konferencji w Novotel Warszawa Centrum (wydarzenie offline)
 • Dostęp do transmisji online z 1 dnia konferencji w Novotel Warszawa Centrum
 • Udział w 2 dniu konferencji (wydarzenie online)
 • Udział w sesjach warsztatowych online w 2 dniu konfernecji
 • Półroczny dostęp do materiałów konferencyjnych (1 i 2 dzień)
 • Zaproszenie na 2-godzinne konsultacje z Interim Managerem SIM
 • Zaproszenie na szkolenie SIM "Jak skutecznie wdrożyć Interim Management w firmie"
 • Zaproszenie na warsztat SIM "Interim Management ścieżka zawodowa dla doświadczonego menedżera"
 • Zaproszenie na szkolenie SIM "Metodyka Interim Management" wraz certyfikatem uczestnictwa potwierdzającym nabycie wiedzy (moduł z Programu "SIM Certyfikowany Interim Manager®")
 • Półroczny dostęp do materiałów z 2 webinarów SIM: "Kluczowe narzędzia transformacji cyfrowej a bezpieczeństwo firm" oraz "Tajna broń w rękach Prezesa w podnoszeniu wartości firmy"

SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Partner strategiczny
Partnerzy
Patroni medialni
Kontakt

Współpraca partnerska

Małgorzata Szafoni
konferencjesim@stowarzyszenieim.org
tel. 22 502 34 70

Informacje organizacyjne 

Natalia Szynkiewicz
konferencjesim@stowarzyszenieim.org
tel. 22 502 34 70

Organizator

Stowarzyszenie Interim Managers
ul. Filtrowa 75/17, Warszawa
stowarzyszenieim.org